xs
xsm
sm
md
lg

ทช.จัดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน ขยายถนน ลบ.1036 บ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี งบ 150 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทจัดเวทีการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างขยายถนนสาย ลบ.1036 บ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี งบ 150 ล้านบาท เพื่อให้ตรงความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด คาดเสร็จปี 67 ช่วยแบ่งเบาจราจรสายหลัก

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2565 ทช.โดยสำนักก่อสร้างทาง ได้จัดประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน โครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.1036 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-บ้านป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล ทต.ป่าตาล การประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีนายวุฒิชัย ธรรมวงศ์ชัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมพูดคุยกับประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในแนวเขตทางก่อสร้าง โดยมีนายวิษณุ เพชรวีระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในเขตเมือง นายสามารถ เหลืองาม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักก่อสร้างทาง นำเสนอความเป็นมา ลักษณะโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถาม รับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมประชุม

โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างโดยขยายความกว้างช่องจราจร ผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางกว้าง 2.50-3.50 เมตร พร้อมก่อสร้างทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 150 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 จากวงเวียนพระนารายณ์มหาราช ไปสิ้นสุดที่บริเวณ กม.ที่ 2+752 วงเวียนพลร่มป่าหวาย รวมระยะทาง 2.752 กิโลเมตร คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณสายทาง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการใช้เส้นทางรถไฟทางคู่สายลพบุรี-ปากน้ำโพ ในอนาคต ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กำลังโหลดความคิดเห็น