xs
xsm
sm
md
lg

พพ.ผนึก 7 องค์กรชั้นนำ เดินหน้าประหยัดพลังงานนำร่องภาคขนส่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับพันธมิตร
7 องค์กร จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งวางเป้าประหยัดไม่น้อยกว่า 10%

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า พพ.ได้ร่วมมือกับพันธมิตร 7 แห่งประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ธนาคารแห่งประเทศไทย ,บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด , บริษัท เอ พี อาร์ โลจิซทิคซ จำกัด , บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด และ บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกัด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง หรือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ให้มีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการนี้ได้กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของภาคการขนส่งจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 7 แห่ง โดยการดำเนินโครงการมีเป้าหมายศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของการขนส่งในหน่วยงานได้ไม่น้อยกว่า 10%

" หน่วยงาน ทั้ง 7 แห่ง จะเป็นหน่วยงานต้นแบบนำร่องที่ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานด้านการขนส่งในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งสามารถใช้ในการกำกับดูแลควบคุมให้หน่วยงานมีการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งอย่างยั่งยืนต่อไป"นายประเสริฐกล่าว

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการPEA กล่าวว่า การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งของ PEA ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดี และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ให้สามารถลดการใช้พลังงาน หรือส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นายบุญชัย กาญจนพิมาย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร ธปท.กล่าวว่า แม้ ธปท. จะเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการใช้พลังงานในการขนส่งสินค้า แต่ก็มีการใช้รถขนส่งบุคลากรในหน่วยงานเพื่อการติดต่อประสานงาน หรือการประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการร่วมโครงการนี้ จะช่วยให้ ธปท. สามารถเกิดแนวทางในการบริหารจัดการการขนส่งบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

นายธเนศ จิตรุ่งสาคร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตหัวบันทึกและอ่านข้อมูลฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ กล่าวว่า บริษัทใช้รถบัสโดยสารในการขนส่งพนักงานกว่า 160 คัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าเป็นจำนวนมากอีกด้วย การร่วมอนุรักษ์ฯก็จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและมุ่งไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

นายวรเทพ สุวจนกร รองประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน กล่าวว่า บริษัท มีการใช้พลังงานทั้งในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง และไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือค่อนข้างสูง ดังนั้น หากบริษัทสามารถ บริหารจัดการการขนส่งก็จะประหยัดต้นทุนได้มากเช่นกัน

นาย อภิรักษ์ ธีระวงศ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ พี อาร์ โลจิซทิคซ จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้มีการขนส่งสินค้าทางถนน จากท่าเรือไปยังโรงงานต่าง ๆ หลายพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่สูง ดังนั้น ความคาดหวังว่า การมีแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานด้านการขนส่งในหน่วยงานจะสามารถช่วยให้บริษัท และเครือข่ายผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถลดต้นทุนในด้านการขนส่งลงได้

นายจตุรงค์ บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ได้กล่าวว่า การใช้พลังงานในส่วนของการขนส่งสินค้า นับเป็นต้นทุนที่ต้องแบกรับในช่วงน้ำมันแพง ดังนั้น บริษัทได้คาดหวังว่า การเข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เล็งเห็นโอกาสในการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

นายคมกริช มารมย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท น้ำมันศรีพลัง จำกับริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ได้กล่าวว่า การใช้พลังงานในส่วนของการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงกิจกรรมการขนส่งวัตถุดิบภายในโรงงานของบริษัท นับเป็นต้นทุนที่ต้องแบกรับในสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวขึ้น ดังนั้น บริษัทได้คาดหวังว่า การเข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เล็งเห็นโอกาสในการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
กำลังโหลดความคิดเห็น