xs
xsm
sm
md
lg

กสศ. เสวนาการดำเนินงานการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ เพื่อเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดงานประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565
ภายในงานมีเวทีเสวนาทิศทางการดำเนินงานและกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาหน่วยจัดการเรียนรู้ สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบเสวนา โดย ศ.ดร.สมพงษ์จิตระดับประธานอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและ ประชากรวัยแรงงานนอกระบบ และกรรมการบริหาร กสศ. นายโชคชัย ล้ิมประดิษฐ์ อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากร วัยแรงงานนอกระบบ กสศ.
และ นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กสศ.ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ภาคส่วน (ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ปราชญ์ชุมชน ท้องถิ่น และภาคสื่อสารมวลชน) กว่า 100 คนเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น