xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ยันไม่ให้แพลตฟอร์มขายสินค้า-สั่งอาหารออนไลน์ ปรับขึ้นค่าบริการขนส่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์มีการปรับขึ้นราคาค่าขนส่ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในตรวจสอบเรื่องนี้โดยด่วน จึงได้จัดประชุมกับผู้ให้แพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์และแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada, Grab Food, Lineman, Foodpanda, Robinhood, AirAsia Food พบว่าผู้ประกอบการทุกรายไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าบริการขนส่งและไม่ได้มีแผนที่จะปรับขึ้นค่าบริการดังกล่าวด้วย

ในการนี้ กรมฯ ได้เน้นย้ำไม่ให้ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มปรับขึ้นค่าบริการในช่วงนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน เนื่องจากการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ถือว่ามีส่วนในวิถีชีวิตของประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้กำชับให้มีการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์ ต้องแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการให้ปรากฏชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย และกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสินค้าหรือบริการ ต้องแสดงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ชัดเจนด้วย

ทั้งนี้ การไม่แสดงราคาสินค้าและบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากประชาชนพบการกระทำความผิดหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น