xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.อ่วม!คนขับ-กระเป๋ากลับมาติด”โควิด”วันเดียว 5 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พนักงานขสมก. กลับมาติด”โควิด”วันเดียว 5 คน คนขับและกระเป๋าสาย 510 ,166 ,32,23 เผยเปิดประเทศพ.ย. 64 มียอดสะสม 25 คนแล้ว สั่งพักใช้รถที่มีพนักงานติดโควิด3 วัน ทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อ

วันที่ 8 ม.ค.2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า มีพนักงาน ขสมก.ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 5 คนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 510 เพศหญิง อายุ 39 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 09.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามเทศบาลคลองหลวง โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 510 จำนวน 4 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 -6 มกราคม 2565

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 166 เพศหญิง อายุ 31 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลบำราศนราดูร โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่
7 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ ดอนพรหม โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร สาย 166 จำนวน 7 คัน

  3. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 166 เพศชาย อายุ 35 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลบำราศนราดูร โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ ดอนพรหม โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร สาย 166 จำนวน 9 คัน

4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 32 เพศหญิง อายุ 44 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โดยทราบผลว่า
เป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 15.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมโกลว์ สุขุมวิท 5 โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา จำนวน 6 คัน

 
5. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 23 เพศหญิง อายุ 25 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 23 จำนวน 2 คัน

โดย ขสมก.ได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

รายงานข่าวแจ้งว่า ตั้งแต่เดือนพ.ย. 2564 ซึ่งรัฐบาลเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สถิติพนักงานขสมก.ที่พบการติดเชื้อโควิด จำนวน 12 คน ส่วนเดือนธ.ค. 2564 ติดเชื้อ รวม 6 คน ส่วนเดือนม.ค. 2565 พบพนักงานติดเชื้อโควิด เมื่อวันที่ 6 ม.ค. จำนวน 1คน วันที่ 7 ม.ค. ติดเชื้อ 1 คน และวันที่ 8 ม.ค.รายงานติดเชื้อ 5 คน

สำหรับมาตรการดูแล รถโดยสารขสมก.นั้น เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


ทั้งนี้ ขสมก. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง
 

กำลังโหลดความคิดเห็น