xs
xsm
sm
md
lg

เปิดวิ่งแล้ว 4 เลน! ทล.115 “บ.ศรีวิลัย-บ.ทุ่งรวงทอง” กำแพงเพชร หนุนขนส่ง-ท่องเที่ยวภาคเหนือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงขยาย 4 ช่องจราจร ทล.115 บ.ศรีวิลัย-บ.ทุ่งรวงทอง จ.กำแพงเพชร 16.5 กม.เสร็จแล้ว เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งพื้นที่ภาคเหนือ

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.ศรีวิลัย-บ.ทุ่งรวงทอง จ.กำแพงเพชร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร มีระยะทางรวมประมาณ 16.5 กม.เสร็จแล้ว ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเป็นช่วงๆระหว่าง กม.25-กม.31, กม.36-กม.41 และ กม.42-กม.47 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายสายหลักให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

โครงการทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.ศรีวิลัย-บ.ทุ่งรวงทอง อยู่ในพื้นที่ อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เดิมเป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งต่อมาชุมชนมีการขยายตัวจึงทำให้มีการเพิ่มการจราจรมากขึ้น กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพทางหลวงโดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร รวมงานก่อสร้างเกาะกลางไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 567,562,216 บาท

โครงการดังกล่าวช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดจากปริมาณรถยนต์ที่จะขึ้นสู่ภาคเหนือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคเหนือให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่ง ช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สามารถใช้เป็นเส้นทางโครงข่ายส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ลดต้นทุนการขนส่งเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง
กำลังโหลดความคิดเห็น