xs
xsm
sm
md
lg

เชลล์เปิดอบรมโครงการขับรถบรรทุกปลอดภัยฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชลล์เปิดตัวโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” เป็นโครงการอบรมการขับรถบรรทุกปลอดภัยเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะผู้ขับรถบรรทุก เปิดรับสมัครเพื่อเข้าอบรมฟรี 500 คน เริ่มรับสมัคร 15 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2564

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า เชลล์จัดกิจกรรมโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” เป็นโครงการอบรมการขับรถบรรทุกปลอดภัยเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะผู้ขับรถบรรทุกตามมาตรฐานสากลสอดรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมบริการขนส่งสินค้าทางถนน และส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เปิดการอบรมฟรีให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน จะเปิดรับสมัครในวันที่ 15 ตุลาคม 2564-31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบจำนวน

โดยผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรการสอนขับรถเพื่อการขนส่งจาก “โรงเรียนสอนขับรถทักษะพิพัฒน์” ภายใต้การดูแลของบริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
  


โครงการนี้จะช่วยยกระดับทักษะให้แก่ผู้ที่มีพื้นฐานขับรถบรรทุกตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปซึ่งมีใบขับขี่รถยนต์และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่ตนเองในอนาคตได้อีกด้วย

รายละเอียดการฝึกอบรมมี 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรสอนขับรถขนส่งสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งชนิดที่ 2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ 1 มาแล้ว เพื่อให้สามารถขับรถเพื่อขนส่งทางการค้า และใช้ขนส่งเพื่อรับจ้างหรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ รวมเวลาเรียน 30 ชั่วโมง

2. หลักสูตรการสอนขับรถขนส่งสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งชนิดที่ 3 ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถขนส่งชนิดที่ 2 มาแล้ว รวมเวลาเรียน 26 ชั่วโมง

ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมและสอบใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีรวมเวลา 4 วัน พร้อมที่พักและอาหารฟรี ที่โรงเรียนสอนขับรถทักษะพิพัฒน์ จังหวัดสระบุรี เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โทร. 09-8832-1525 หรือ line add @shellroadsafety


กำลังโหลดความคิดเห็น