xs
xsm
sm
md
lg

ททท.ประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ททท.ประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 พร้อมเชิญรับชมพิธีพระราชทานรางวัลในรูปแบบ Virtual Live

ประกาศผลแล้ว สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 รางวัลที่เปรียบเสมือนเครื่องมือรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี ส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ รวมถึงการรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA เพื่อตอกย้ำถึงคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล โดยในครั้งที่ 13 นี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจ และต่างส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 346 ราย และมีผู้ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 185 รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัลหลัก ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) จำนวน 83 รางวัล 2) ที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) จำนวน 69 รางวัล และ 3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) จำนวน 33 รางวัล โดยแต่ละประเภทได้รับคัดสรรผลงานที่มีคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัลย่อย ได้แก่ รางวัล Thailand Tourism Gold Awards (ยอดเยี่ยม), Thailand Tourism Awards (ดีเด่น) และรางวัล Hall of Fame สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 3 ครั้งติดต่อกัน

ในปี 2564 นี้มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล Hall of Fame จำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จ.ชลบุรี และฟลายอิ้ง หนุมาน จ.ภูเก็ต ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงแรมสยาม เบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี และประเภทการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ บันยันทรี สปา ภูเก็ต จ.ภูเก็ต, บันยันทรี สปา สมุย จ.สุราษฎร์ธานี, ฟ้าล้านนา สปา จ.เชียงใหม่, ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่, โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา จ.ภูเก็ต และโอเอซิสสปา พัทยา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ได้ที่ www.tourismthailand.org/tourismawards หรือ www.facebook.com/thailandtourismawards

นอกจากนี้ยังสามารถรับชมพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ในรูปแบบ Virtual Live ได้ในวันที่ 11 ตุลาคม เวลา 14.09 น. รับชมพร้อมกันผ่านระบบ ZOOM และ Facebook Fanpage อย่าง Thailand Tourism Awards, Amazing Thailand, 7greens…ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม, Tourism Product, MGROnline Live, Local Alike, หาเรื่องเที่ยว, Crazy Journeys และ ฤดูที่ฉันเที่ยว
กำลังโหลดความคิดเห็น