xs
xsm
sm
md
lg

บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บี.กริม เรียลเอสเตท สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล ชูพลังงานหมุนเวียน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

มร. เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด สนับสนุน เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pallets) สำหรับนำใบไม้มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ในโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pallets) จากใบไม้ ‘ทางเลือก ทางรอด จากปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5’ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด

“โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของ บี.กริม ใน ‘การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ’ โดยสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เพื่อให้สามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด” มร. เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ กล่าว


นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า “กรมป่าไม้ได้สนองนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน โดยการจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งนอกจากจะช่วยช่วยลดมลพิษทางอากาศ และป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่าแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย”

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1. นายเสกสรร กวยะปาณิก : ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
2. นายพงษ์ศักดิ์ เรืองปฏิกรณ์ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด
3. มร. เฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท จำกัด
4. นายจิระศักดิ์ ชูความดี : รองอธิบดีกรมป่าไม้
5. นางนันทนา บุณยานันต์ : ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
6. นายชาตรี รักษาแผน : ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
กำลังโหลดความคิดเห็น