xs
xsm
sm
md
lg

“ไทยเวียตเจ็ท” ขยายฝูงบินแอร์บัส รองรับแผนเพิ่มเครือข่ายเส้นทางบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการรายวัน 360 - สายการบินไทยเวียตเจ็ทรับมอบเครื่องบินแบบแอร์บัส A321-200 ทะเบียน “HS-VKR” ซึ่งเป็นเครื่องบินลำที่ 16 สู่ฝูงบิน เดินหน้าเพิ่มขนาดฝูงบินรองรับแผนขยายเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดเผยว่า แม้ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สายการบินไทยเวียตเจ็ทยังคงขยายฝูงบินและเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสายการบินฯ มีเครื่องบินในฝูงบินทั้งสิ้น 16 ลำ ประกอบไปด้วย เครื่องบินแบบแอร์บัส A320-200 จำนวน 10 ลำ และเครื่องบินแบบแอร์บัส A321-200 จำนวน 6 ลำ

โดยวางแผนจะเพิ่มจำนวนเครื่องบินเข้าสู่ฝูงบินอีกภายในสิ้นปี2564 นี้ ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2559 ด้วยจำนวนเครื่องบินเพียง 3 ลำ ฝูงบินของสายการบินฯ ได้ขยายขนาดขึ้นถึงอัตราร้อยละ 433 เน้นย้ำความสำเร็จของสายการบินในฐานะ “สายการบินโลว์คอสต์ที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งปี 2020” (จากนิตยสาร โกลบอล บิสซิเนส เอาท์ลุค กรุงลอนดอน)

นายวรเนติ กล่าวว่า ขณะนี้ ไทยเวียตเจ็ทได้เตรียมพร้อมโดยเพิ่มจำนวนเครื่องบินเข้าสู่ฝูงบิน พร้อมวางแผนขยายเครือข่ายเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งยังสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมให้กับองค์กรเพื่อรองรับการดำเนินงานและพร้อมให้บริการในทุกภาคส่วน ทันทีที่มีการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ ไทยเวียตเจ็ทจะเป็นสายการบินชั้นนำในยุคหลังสิ้นสุดการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มุ่งเป็นผู้นำในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ฝูงบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทมีอายุเฉลี่ย 4.5 ปี นับเป็นฝูงบินเครื่องบินพาณิชย์ที่มีอายุน้อยและทันสมัยที่สุดในโลก โดยมีอัตราการตรงเวลา (On Time Performance Rate: OTP) อยู่ที่ร้อยละ 97.29 อัตราความน่าเชื่อถือทางเทคนิคร้อยละ 99.73 และให้บริการผู้โดยสารรวมแล้วเกือบ 10 ล้านคน

ปัจจุบัน สายการบินฯ ได้กลับมาให้บริการในทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของสายการบินฯ ได้แก่เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี และเส้นทางบินข้ามภูมิภาคจากภูเก็ต สู่เชียงราย เชียงใหม่ และอุดรธานี รวมทั้งเส้นทางบินตรงจากหาดใหญ่ สู่เชียงราย พร้อมเตรียมเปิดให้บริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ สิงคโปร์และไทเป และเส้นทางบินตรงจากภูเก็ต สู่สิงคโปร์

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ดำเนินงานร่วมกับสายการบินเวียตเจ็ทในการขยายเครือข่ายการบินเพื่อมอบโอกาสการเดินทางที่มากกว่าแก่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีบริการเที่ยวบินในประเทศไทย 14  เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี เส้นทางข้ามภูมิภาค ระหว่าง ภูเก็ต สู่ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี และเส้นทางระหว่าง หาดใหญ่ สู่ เชียงราย และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 17  เส้นทางจากไทยสู่เวียดนาม ไต้หวัน และจีน


กำลังโหลดความคิดเห็น