xs
xsm
sm
md
lg

เปิดวันแรกคนเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซีพีเอ็นมั่นใจ บรรยากาศเปิดวันแรกของการเปิดศูนย์การค้าแบบ COVID-FREE ด้วยมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” มั่นใจขั้นสูงสุด
• พนักงานฉีดวัคซีนแล้ว, ตรวจ ATK 100% ก่อนเริ่มทำงาน และมีการสุ่มตรวจต่อเนื่องทุกสัปดาห์, สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน 2 ชั้น, ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศด้วยแสง UV-C, เช็ดถูจุดสัมผัสทุก 30 นาที และทำ Big Cleaning ฆ่าเชื้อทุกวัน
• ร่วมรณรงค์สร้างวินัย ส่งเสริมสังคม สะอาด ปลอดภัย ด้วยความสมัครใจให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสะอาดปลอดภัยที่สุด

กรุงเทพฯ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นำโดยเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการวันนี้วันแรกตามประกาศของภาครัฐ บรรยากาศลูกค้ามั่นใจสูงสุดด้วยมาตรการยกระดับเข้มข้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” ตอกย้ำผู้นำศูนย์การค้าสะอาดปลอดภัย ด้วยความพร้อมของพนักงานและสถานที่ รวมถึงความเป็นมืออาชีพเพื่อให้มั่นใจว่าศูนย์การค้าเป็นสถานที่ปลอดภัย COVID-FREE และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทุกจุด และส่งเสริมรณรงค์สังคมสะอาดปลอดภัย
 


การเปิดให้บริการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลแต่ละสาขา
• กรุงเทพฯ ปริมณฑล และหาดใหญ่ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.00-20.00 น.
• ระยอง นครราชสีมา เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น.
• ชลบุรี เปิดให้บริการ จ.-ศ. เวลา 11.00-20.00 น. และ ส.-อา. เวลา 10.00-20.00 น.
โดยธุรกิจต่างๆ เกือบทั้งศูนย์การค้าเปิดให้บริการภายใต้มาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” ยกระดับเข้มข้นสูงสุด ได้แก่
• Extra Screening+ เรื่องการฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองด้วย ATK

สำหรับลูกค้า
◦ ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าทุกคนต้องสแกน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า และร้านค้าทุกครั้ง
◦ ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมสะอาด ปลอดภัย ด้วยความสมัครใจ เช่น ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หรือการตรวจ ATK เพื่อให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปลอดภัยที่สุด
◦ เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์


สำหรับพนักงาน
◦ พนักงานที่จะเข้าปฏิบัติงานในศูนย์การค้าเซ็นทรัล มี 3 ทางเลือก ได้แก่
1. พนักงานร้านค้า และศูนย์การค้าต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
2. พนักงานที่เคยติดโควิดและรักษาหายแล้ว ต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน
3. พนักงานที่ยังรอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะต้องตรวจ ATK ในครั้งแรกทุกคน และตรวจเป็นระยะต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์
◦ วันแรกที่เปิดให้บริการ พนักงานต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกคน 100% และสุ่มตรวจคัดกรองด้วย ATK หมุนเวียนทุกสัปดาห์
• หากมีอาการ พนักงานต้องหยุดทำงาน และไปตรวจ ATK ทันที
• ผลการตรวจ ATK ของพนักงาน ต้องได้รับการรับรองจากบริษัทต้นสังกัด โดยใบรับรองจะมีผลใช้ได้ 3 วัน นับจากวันที่ตรวจ
• อุปกรณ์การตรวจ ATK ต้องเป็นแบรนด์ที่ได้รับเครื่องหมาย อย.เท่านั้น
• 100% Social Distancing+
• จำกัดจำนวนคนในพื้นที่ 1 ต่อ 5 ตร.ม.
• ร้านอาหาร งดจำหน่ายแอลกอฮอล์ นั่งได้ 50% ของพื้นที่ และ 75% หากไม่มีแอร์
• สำหรับศูนย์อาหาร จัดให้มีระบบ Customer counting ในการควบคุมจำนวนลูกค้า 50% ของพื้นที่
• ส่งเสริมการจองคิวล่วงหน้า และการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์
• พนักงานต้องรับประทานข้าวคนเดียวเท่านั้น
• กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลเมื่อใช้บันไดเลื่อน ไม่ต่ำกว่า 2 เมตร หรือ 4 ขั้นบันไดเลื่อน
• Extra Deep Cleaning+


• ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศในศูนย์การค้าตลอดเวลาด้วยแสง UV-C, ควบคุมระบบอากาศหมุนเวียนภายใน 5-6 ACH และล้างไส้กรองแอร์ทุก 2 เดือน
• ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที
• ทำความสะอาด Big Cleaning หลังศูนย์ฯ ปิดทุกวัน
• ศูนย์การค้า / ร้านค้า ต้องลงทะเบียนเพื่อทำการประเมินผ่าน Thai Stop Covid Plus
• พนักงานศูนย์ฯ และร้านค้าทุกคน ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai ทุกวัน
• ป้องกัน 2 ชั้น พนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น หรือ ใส่หน้ากากอนามัย 1 ชั้น และ Face Shield
• ห้ามเดินรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มระหว่างอยู่ในศูนย์การค้า
• ตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดเวลา โดยควบคุมระดับคลอรีนฆ่าเชื้อในน้ำไม่ต่ำกว่า 0.5 ppm
กำลังโหลดความคิดเห็น