xs
xsm
sm
md
lg

“ส.ศูนย์การค้าไทย” จี้รัฐผ่อนปรนลดแออัด เปิด “แบงก์-สื่อสาร-ร้านเบ็ดเตล็ด” ในศูนย์ฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการรายวัน 360 - สมาคมศูนย์การค้าไทย หรือ TSCA เสนอภาครัฐให้มีการทบทวนมาตรการเพื่อผ่อนปรนให้ 3 ธุรกิจหลักที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของประชาชน สามารถเปิดให้บริการได้ในศูนย์การค้า ได้แก่ 1) ธนาคาร สถาบันการเงิน 2) ธุรกิจสื่อสาร ไอที และ 3) ร้านเบ็ดเตล็ดและร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น โดยได้กำหนดแผนแม่บท ‘มาตรการธนาคาร และธุรกิจสื่อสาร สะอาด มั่นใจ’ เข้มข้นยกระดับขั้นสูงสุด ให้เป็นบรรทัดฐานที่ดีในการดูแลความสะอาดปลอดภัยในการให้บริการ สร้างความมั่นใจ ลดความแออัดที่เกิดขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกมาทำธุรกรรมทางการเงิน หรือชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ เพื่อกระจายพื้นที่ให้บริการ ลดความแออัด และลดระยะเวลาการทำธุรกรรม เชื่อมั่นทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมกันหาทางออกให้สถานการณ์ขณะนี้อย่างเต็มที่

นายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากปัญหาความแออัดในการให้บริการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีลูกค้าต่อคิวใช้บริการธนาคารเป็นจำนวนมาก สมาคมศูนย์การค้าไทยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และมุ่งมั่นลดความแออัดในการใช้บริการให้ประชาชน

ทางสมาคมฯ จึงขอเสนอภาครัฐให้ทบทวนการเปิดให้บริการ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธนาคาร ธุรกิจสื่อสาร และร้านเบ็ดเตล็ดรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ในศูนย์การค้าเพื่อกระจายช่องทางการใช้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เพราะศูนย์การค้ามีมาตรการดูแลพื้นที่ของตนเองให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนมากที่สุด โดยธนาคาร ธุรกิจไอที และร้านเบ็ดเตล็ดก็มีมาตรการเข้มข้น ผนวกกับศูนย์การค้าก็มีมาตรการที่เข้มข้นสูงสุดอีกระดับ ซึ่งถือเป็นการ Double Protection และปลอดภัยกว่าสำหรับลูกค้า อีกทั้งยังได้มีการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการให้แข็งแกร่ง และสอดคล้องกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
 
จากสถิติการติดเชื้อของพนักงานในศูนย์การค้านั้นพบว่ามีอัตราส่วนที่ต่ำมาก เพราะมีมาตรการในการควบคุมที่ชัดเจน พร้อมทั้งมาตรการป้องกันเชิงรุก Intensive Tracking บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการแยกกลุ่มเสี่ยง-กักตัว 14 วันดูอาการ เปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ เพื่อควบคุมความเสี่ยงตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”

สมาคมฯ จึงได้ริเริ่มจัดทำ ‘แผนแม่บทมาตรการ ธนาคารและธุรกิจสื่อสาร สะอาด มั่นใจ’ กว่า 26 ข้อปฏิบัติ ที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษ โดยมุ่งหวังเพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด และลดเวลาการใช้บริการของประชาชน หากภาครัฐผ่อนปรนให้เปิดให้บริการได้ ดังนี้

1. พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (Sinovac 2 เข็ม, Astrazeneca หรือวัคซีนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เข็ม)
2. ก่อนเข้าทำงาน พนักงานทุกคนต้องตรวจหาเชื้อโดย Antigen Test Kit และมีผลเป็นลบ โดยผลตรวจต้องไม่เกิน 3 วัน หลังจากนั้นจะต้องตรวจหาเชื้อโดยวิธี Antigen Test Kit เป็นประจำทุก 2 สัปดาห์
3. บันทึก และประเมินประวัติของพนักงานทุกคน ทุกวัน
4. เข้มงวด ห้ามพนักงานจับกลุ่ม หรือนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน
5. พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น หรือหน้ากากอนามัย และ Face shield ตลอดการให้บริการ

6. ส่งเสริมให้ลูกค้าลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์
7. จำกัดจำนวนคน 1 คนต่อ 5 ตร.ม. และลดความแออัด 100% Social Distancing
8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่นับและควบคุมจำนวนลูกค้าหรืออุปกรณ์ในการนับจำนวนลูกค้าให้เป็นไปตามกำหนด
9. ส่งเสริมการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ e-Banking
10. บริการถุงมือพลาสติกสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ

11. ธนาคารงดให้บริการแลกเหรียญ และธนบัตรย่อย เพื่อลดการสัมผัส
12. มีพนักงานจัดระบบคิวหน้าร้าน
13. กำหนดจุดรอคิวในบริเวณที่กำหนด หากบริเวณหน้าร้านไม่มีพื้นที่ ให้ทางร้านแจกบัตรคิวพร้อมขอเบอร์โทร.ลูกค้า แล้วให้ลูกค้าไปนั่งรอที่ Rest Area ที่ทางศูนย์ฯ จัดไว้
14. กำหนดการจัดคิว และมีสัญลักษณ์เว้นระยะอยู่ข้างหน้าตู้ ATM หรือ e-Booth ห่าง 1-2 เมตร
15. ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคนอย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่

16. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อน-หลังเข้ารับบริการ
17. ธนาคารจัดเจลแอลกอฮอล์บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการ 2 ช่อง ต่อ 1 ขวด
18. กำหนดเส้นทางเดินของลูกค้าในร้านค้า
19. สำหรับร้านค้า จำกัดการรับลูกค้าและผู้ติดตามรวมแล้วไม่เกิน 2 คนต่อกลุ่ม
20. จัดระเบียบการเข้าคิวแคชเชียร์และจุดบริการต่างๆ กำหนดระยะห่าง 1-2 เมตร

21. ส่งเสริมการชำระเงินแบบ Cashless Payment
22. สำหรับอุปกรณ์ Demo ต้องเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากลูกค้าสัมผัสทันที
23. ทำความสะอาดบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วมสูง ทุกๆ 30 นาที
24. ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ร้านค้าอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันหลังปิดให้บริการ
25. ทำความสะอาด Big Cleaning อบโอโซนฆ่าเชื้อ ทันทีหากพบว่ามีผู้ติดเชื้อมาใช้บริการ และพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงต้องกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการ และเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ทั้งหมด
26. มี Counter Shield ในจุดให้บริการลูกค้า

ปัจจุบัน สมาคมศูนย์การค้าไทยประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้าทั้งหมด 13 ราย ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะมอลล์ชอปปิ้งคอมเพล็กซ์ จำกัด, บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป จำกัด, บริษัท แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด, บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พิริยา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


กำลังโหลดความคิดเห็น