xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.ปรับตารางเดินรถใหม่ เหลือ 78 ขบวน/วันตามมาตรการล็อกดาวน์เดินทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รฟท. ปรับตารางเดินรถโดยสารชั่วคราว จาก 236 ขบวนต่อวัน เหลือ 78 ขบวนต่อวัน เริ่มวันนี้จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการล็อกดาวน์เดินทางจังหวัดสีแดงเข้มให้คืนตั๋วได้เต็มราคา

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีข้อกำหนดให้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 13 จังหวัด พร้อมขอให้ประชาชนงดการเดินทางข้ามพื้นที่ และออกนอกเคหสถานโดยไม่จำเป็น รวมถึงให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการช่วงเวลา 21.00 - 04.00 น. 

การรถไฟฯ จึงขอแจ้งปรับการให้บริการขบวนรถโดยสารชั่วคราว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อกำหนดของ ศบค. จาก 236 ขบวนต่อวัน เหลือ 78 ขบวนต่อวัน โดยมีขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถระยะไกล) คงเปิดให้บริการอยู่ 8 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม (รถระยะสั้น)  70 ขบวน มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารในช่วงดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

“การปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถโดยสารครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับข้อกำหนดของ ศบค. และการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง”
สำหรับขบวนรถโดยสารที่ยังเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 มีดังนี้

1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการ จำนวน 8 ขบวน ประกอบด้วย
สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน
- ขบวนรถเร็วที่ 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)
- ขบวนรถเร็วที่ 102 เชียงใหม่ - ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)
สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน
- ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)
- ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
สายใต้ จำนวน 2 ขบวน
- ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพ – สุไหงโกลก ปรับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – ชุมทางทุ่งสง (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)
- ขบวนรถเร็วที่ 172  สุไหงโกลก – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น ชุมทางทุ่งสง – ชุมทางบางซื่อ (ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

2. ขบวนรถเชิงสังคมที่ให้บริการ 70 ขบวน ประกอบด้วย
สายเหนือ จำนวน 16 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพ
- ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ – บ้านภาชี – กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 นครราชสีมา – สุรินทร์ – นคราชสีมา (ไม่มีเดินช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา)
- ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 นครราชสีมา – หนองคาย - หนองคาย
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 นครราชสีมา – อุบลราชธานี - อุบลราชธานี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย – นครราชสีมา – ชุมทางแก่งคอย (ไม่มีเดินช่วง ขอนแก่น – นคราชสีมา)

สายใต้ จำนวน 14 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี
- ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี – น้ำตก - ธนบุรี
- ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี
- ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – ชุมทางหนองปลาดุก – กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี –ยะลา - สุราษฎร์ธานี (ไม่มีเดินช่วง ยะลา - สุไหงโกลก)
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – ยะลา– นครศรีธรรมราช (ไม่มีเดินช่วง ยะลา - สุไหงโกลก)

สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน
- ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
- ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
- ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา
- ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
- ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ – ชุมทางฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย จำนวน 12 ขบวน
- ขบวนรถที่ 4304/4305 
- ขบวนรถที่ 4306/4307 
- ขบวนรถที่ 4314/4315 
- ขบวนรถที่ 4320/4321 
- ขบวนรถที่ 4322/4323 
- ขบวนรถที่ 4344/4345


กำลังโหลดความคิดเห็น...