xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เร่งแผนพัฒนา “สนามบิน-ทางด่วน-ท่าเรือ-รถไฟ” เป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศักดิ์สยาม” เร่งผุด Action Plan พัฒนาพื้นที่ “สนามบิน-ทางด่วน-ท่าเรือ-รถไฟ” ใช้ประโยชน์สาธารณะ เร่ง รฟท.ศึกษาพื้นที่เส้นทางบางซื่อ-หัวลำโพง และริมทางด่วน “เพลินจิต-พระราม 4” เปิดช่องทำเชิงพาณิชย์หารายได้ลดภาระงบประมาณ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามนโยบายเร่งรัดสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ให้ประชาชน ว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับมีข้อสั่งการเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดทำ action plan ในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ที่มีความชัดเจน เพื่อแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้เร่งรัดศึกษาการใช้พื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ บริเวณแนวเส้นทางรถไฟ ช่วงบางซื่อ-สถานีหัวลำโพง และการใช้ประโยชน์สถานีหัวลำโพง โดยมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และให้พิจารณาบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อลดภาระด้านงบประมาณของหน่วยงาน รวมถึงเป็นการพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน

รวมถึงให้ประสานกับ กทพ.เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมทางพิเศษ ช่วงเพลินจิต-พระราม 4 ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ทั้งนี้ ในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงาน อาจพิจารณาเรื่องการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ประกอบด้วย เพื่อให้การบำรุงรักษาไม่เป็นภาระต่อหน่วยงาน

สำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้ขยายผลนำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้นำพื้นที่มาทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน ได้แก่ กทท. นำพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มาพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาอาชีพและเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมสันทนาการ เช่น ตลาดปลา ร้านค้า สนามกีฬา อาคารอเนกประสงค์ และท่าเรือท่องเที่ยว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา

ทอท.นำพื้นที่ในท่าอากาศยานในความรับผิดชอบจัดสรรเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการจัดสรรพื้นที่ทำ “สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต”, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดสรรพื้นที่ภายนอกเขตรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จัดสรรพื้นที่ให้จังหวัดเชียงรายปรับปรุงพื้นที่เป็นเลนจักรยาน

รฟท.นำพื้นที่มาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ และห้องสมุด ได้แก่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานดำรถไฟ จังหวัดลำปาง ได้มีการดำเนินการในระยะที่ 1 และเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2564 และมีแผนดำเนินการในระยะที่ 2 ต่อไป
ห้องสมุดรถไฟเพื่อประชาชนสถานีรถไฟลำปลายมาศ ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2553
ห้องสมุดการรถไฟเพื่อประชาชนบริเวณย่านสถานีบุรีรัมย์ ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2552
ห้องสมุดการรถไฟเพื่อประชาชนสถานีหนองคาย ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2552
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (รัชกาลที่ ๕) สถานีชุมทางทุ่งสง ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2552
สวนสาธารณะและห้องสมุดสถานีรถไฟกันตัง ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2553
ที่หยุดรถพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2563
ปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องสมุดรถไฟสุไหงโก-ลก ได้มีการเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อปี 2553
กำลังโหลดความคิดเห็น...