xs
xsm
sm
md
lg

บขส.งดเดินรถทุกเส้นทาง 21 ก.ค.-2 ส.ค. ยกเว้นขนส่งพัสดุภัณฑ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บขส.ประกาศหยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2564 ส่วนบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ยังเปิดให้บริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-19.30 น.

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ที่ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีเหตุจำเป็น

เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ดังกล่าว บขส.จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ผู้โดยสาร บขส.ที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าเดินทางระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2564 สามารถติดต่อขอคืนตั๋ว หรือเลื่อนการเดินทางได้ จนถึงสิ้นปี 2564 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส.ทั่วประเทศ ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลานี้สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการจากผู้ประกอบการรถร่วมฯ (รถตู้, รถร่วมฯ) ได้โดยตรง และในการเดินทางข้ามจังหวัดขอให้ตรวจสอบประกาศ/คำสั่งจังหวัด, มาตรการเข้า-ออกจังหวัด, ข้อมูลสถานการณ์ ฯลฯ จากเว็บไซต์ของ ศบค. หรือของจังหวัดก่อนการเดินทาง รวมทั้งขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัดด้วย

ส่วนของบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ บขส.ยังเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งภาคเหนือ (สายเชียงใหม่, เชียงราย) ภาคอีสาน (สายนครพนม, หนองคาย, อุบลราชธานี) และภาคใต้ (ภูเก็ต, หาดใหญ่, สุไหงโก-ลก) ตั้งแต่เวลา 06.00-19.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) โทร. 09-5890-1687, 0-2537-8480
กำลังโหลดความคิดเห็น...