xs
xsm
sm
md
lg

ร้อยเอ็ดโชว์ผ้าไทยประยุกต์ลายพระราชทาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวนันทศัย จันทรประทักษ์ และนายเอกสรรค์ มลาเช็ด นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมและติดตามการทอผ้าลายพระราชทาน “ลายหมี่ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่บ้าน คุณยายสุมิตรา ทองเภ้า (คุณยายดำ) อายุ 78 ปี “ครู” ด้านการทอผ้ายกดอกลายโบราณจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณยายสุมิตรา ทองเภ้า (คุณยายดำ) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อนุมัติให้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ช่างทอผ้ายกดอกลายโบราณจังหวัดร้อยเอ็ด) และเป็นบุคคลต้นแบบของการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ คือ การปรับ ประดิษฐ์ คิดค้นลวดลายผ้าไหมจากแบบแผนปฏิบัติงานศิลป์ ลวดลายผ้าไหมแบบดั้งเดิม ถูกสร้างสรรค์เป็นผ้าไหมที่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยได้นำลายหมี่ขอพระราชทานมาทอร่วมกับลายโบราณ ลายเทพพนม ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ผ่านการทอด้วยเทคนิคการยกดอกดิ้นทองโบราณของจังหวัดร้อยเอ็ด จนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม ประณีต เป็นเอกลักษณ์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์มรดกความงดงาม สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินสืบไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...