xs
xsm
sm
md
lg

MRT แจ้งพนักงานประจำสถานีตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้รับรายงานยืนยันว่ามีพนักงานประจำสถานีโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ราย โดยมีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้

รายที่ 1 พนักงานประจำสถานี สถานีสีลม

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2564 : เวลา 14.00-23.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีสีลม

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2564 : วันหยุด

วันที่ 18-21 มิถุนายน 2564 : เวลา 14.00-23.00 น. ปฏิบัติงานที่สถานีสีลม

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 : วันหยุด

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 : วันหยุด ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงแรมเดอะเบิร์คลีย์ ประตูน้ำ

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 : มีอาการปวดศีรษะ เป็นไข้ ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 1 ที่โรงพยาบาล แพทย์ไม่ยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากอาจเกิดจากการฉีดวัคซีน และนัดตรวจใหม่อีกครั้ง

วันที่ 26-29 มิถุนายน 2564 : วันหยุดกักตัวอยู่ที่บ้าน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 : ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจ พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

รายที่ 2 พนักงานประจำสถานี สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 17-20 มิถุนายน 2564 : เวลา 06.30-15.30 น. ปฏิบัติงานที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 : วันหยุด

วันที่ 23-26 มิถุนายน 2564 : เวลา 06.30-15.30 น. ปฏิบัติงานที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2564 : วันหยุด

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 : เวลา 06.30-12.40 น. ปฏิบัติงานที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งบุคคลในครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด-19 ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาล

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 : โรงพยาบาลแจ้งผลตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

***ขณะปฏิบัติงานพนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา***

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการคัดกรองพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดให้ไปรับการตรวจหาเชื้อทันที และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้งทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณสถานีเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและของพนักงานเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีให้บริการทุกสถานี และสแกนไทยชนะเมื่อเข้า-ออกจากขบวนรถ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0-2624-5200 หรือ www.bemplc.co.th, Facebook: MRT Bangkok Metro


กำลังโหลดความคิดเห็น...