xs
xsm
sm
md
lg

"วีรศักดิ์" สั่ง สบพ.เร่งพัฒนาศูนย์ฝึกบินหัวหิน ผุดหลักสูตร "โดรน" รับเทรนด์อนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"วีรศักดิ์" เร่ง สบพ.พัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ทบทวนตั้งศูนย์ฝึกการบินและอวกาศอู่ตะเภา พร้อมเปิดหลักสูตร "โดรน" รองรับอนาคต และการฟื้นตัวของศก.

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลัง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ว่า ให้เร่งพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้พร้อมรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และศึกษาทบทวนโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาให้คุ้มค่า นอกจากนี้ให้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สำคัญและจัดทำแผนเพิ่มศักยภาพในทุกโครงการที่มีอุปสรรคการดำเนินงาน

และให้เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นอกจากนี้ ได้กำชับให้รักษามาตรฐานบริหารสถาบันให้เป็นหลักของภาครัฐในการผลิตบุคลากรการบินต้นแบบ ยึดในหลักการสำคัญคือคุณภาพของบุคลากรและตรงตามความต้องการของตลาดธุรกิจการบิน พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบินและสถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ

รวมถึงการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการสอน การฝึกอบรม และการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
 
สำหรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ สบพ. จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ พร้อมกับเตรียมความพร้อมเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงด้วยการผลิตบุคลากรด้านการบินรองรับความต้องการของตลาดป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต โดยมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัย มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก

ทั้งนี้ สบพ.เป็นหน่วยงานหลักที่ผลิตบุคลากรด้านการบินที่สำคัญของประเทศ และมีหลักสูตรที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับ เช่น การจัดการสนามบิน การจัดการสายการบิน การจัดการจราจราทางอากาศ การฝึกนักบิน โดยที่ผ่านมา สบพ.ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมารับใช้สังคมและประเทศ






กำลังโหลดความคิดเห็น