xs
xsm
sm
md
lg

มาแล้ว TOR รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ราคากลาง 7.87 หมื่นล้าน ประมูล 6 สัญญา ขายซอง 5 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รฟม.คลอด TOR รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) รฟม.เปิดรับฟังความเห็นจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. 64 ประมูลนานาชาติ 6 สัญญา ราคากลางรวม 7.871 หมื่นล้านบาท กำหนดขายซอง 5 ก.ค. 64-7 ต.ค. 64 และยื่นขอเสนอช่วงเดือน ต.ค. 64

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 รฟม.ได้ออกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ราคากลางที่ 78,713,178,079.68 บาท โดยใช้วิธีประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) ฉบับแรก ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของ รฟม. www.mrta.co.th โดยให้แนะนำ วิจารณ์หรือรับฟังความเห็นได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2564

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 23.6 กม. ประกอบด้วยโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 12.6 กม. และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 11 กม. วงเงินลงทุน 101,100 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 15,913 ล้านบาท ค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 32 ล้านบาท

โดยได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง 6 สัญญา วงเงินรวม 78,720 ล้านบาท ประกอบด้วย งานใต้ดิน 4 สัญญา งานทางยกระดับ 1 สัญญา และงานระบบราง 1 สัญญา (ค่าก่อสร้างงานโยธา จำนวน 77,385 ล้านบาท ค่าก่อสร้างสิ่งทดแทนหน่วยงานราชการที่ได้รับผลกระทบจำนวน 1,335 ล้านบาท ) และมีค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด (Provisional Sum) ของงานโยธา 3,582 ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 2,865 ล้านบาท

สำหรับการประกวดราคานี้ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564 สัญญาที่ 1 (งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ ระยะทาง 4.9 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 สถานี ราคากลาง 1.85 หมื่นล้านบาท (18,574,868,636.70 บาท ไม่รวมค่า Provisional Sum จำนวน 845,286,406.67 บาท)

สัญญาที่ 2 ( งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้า) ระยะทาง 2.3 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 3 สถานี ราคากลาง 1.51 หมื่นล้านบาท (15,155,061,865.83 บาท ไม่รวมค่า Provisional Sum จำนวน 689,661,285.79 บาท)

สัญญาที่ 3 (งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพุทธ) เป็นงานออกแบบควบคู่การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพระพุทธยอดฟ้า ระยะทาง 3.1 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 2 สถานี ราคากลาง 1.44 หมื่นล้านบาท (14,452,354,118.17 บาท ไม่รวมค่า Provisional Sum จำนวน 657,683,169.63 บาท)

สัญญาที่ 4 (งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง) เป็นงานออกแบบควบคู่การก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า-ดาวคะนอง ระยะทาง 4 กม. และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 2 สถานี ราคากลาง 1.43 หมื่นล้านบาท (14,337,800,344.29 บาท ไม่รวมค่า Provisional Sum จำนวน 652,470,171.91 บาท)

สัญญาที่ 5 ( งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่ง และสถานียกระดับช่วงดาวคะนอง-ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ) เป็นงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับ ช่วงดาวคะนอง-ครุใน ระยะทาง 9.3 กม. สถานียกระดับ 7 สถานี อาคารจอดรถไฟฟ้า และอาคารจอดแล้วจร ราคากลาง 1.27 หมื่นล้านบาท (12,769,200,928.53 บาท ไม่รวมค่า Provisional Sum จำนวน 581,087,930.15 บาท)

สัญญาที่ 6 (งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ) เป็นงานออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ตลอดเส้นทางโครงการ และภายในอาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) ราคากลาง 3.42 พันล้านบาท (3,423,892,186.17 บาท ไม่รวมค่า Provisional Sum จำนวน 155,811,035.84 บาท) โดยกำหนดเปิดให้ซื้อเอกสารประกวดราคาได้ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. 2564-7 ต.ค. 2564 และยื่นข้อเสนอได้ในช่วงเดือน ต.ค. 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...