xs
xsm
sm
md
lg

เครือเบทาโกรใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คว้ารางวัลโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เครือเบทาโกรคว้าใบประกาศเกียรติคุณ “Active Participation Award” โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) โดยเครือเบทาโกรเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนบนถนนวิภาวดีรังสิตที่มุ่งมั่นในการจัดการขยะภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ Betagro Eco LivingThrough Self Sustainability ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่บุคลากรภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยภายในปี 2563 ที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณขยะภายในสำนักงานใหญ่ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ทปาร์ค) ได้มากกว่า 5% และลดปริมาณขยะทั้งองค์กรได้มากกว่า 14%

นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง เครือเบทาโกร กล่าวว่า “เครือเบทาโกรยึดมั่นการดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งในด้านสิ่งแวดล้อม เครือเบทาโกรได้ดำเนินการโครงการ “Betagro Eco LivingThrough Self Sustainability” มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกวันครอบคลุมตั้งแต่การให้ความสำคัญต่อการคัดแยกขยะก่อนทิ้งการเพิ่มจุดคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะอาหาร การลดการใช้พลาสติกด้วยการรณรงค์การใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว การรับประทานอาหารให้หมดจานเพื่อลดขยะเศษอาหาร และอื่นๆ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 ล่าสุดเครือเบทาโกรได้ร่วมมือกับโครงการเปเปอร์เอ็กซ์ ของกลุ่มเอสซีจี เป็นการนำกระดาษขาวดำกลับไป Recycle และ Reuse พร้อมทำการเก็บข้อมูลปริมาณขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้นโดยปี 2563 เครือเบทาโกรสามารถลดปริมาณขยะทั้งหมดทั่วประเทศได้มากกว่า 14% และเฉพาะภายในสำนักงานใหญ่ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ทปาร์ค) สามารถลดปริมาณขยะลงได้กว่า 5% ซึ่งคิดเป็นปริมาณขยะที่ลดลงได้ถึง 2,100 กิโลกรัมต่อปี

สำหรับการเข้าร่วมในโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะและการได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของเครือเบทาโกรที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย ซึ่งเครือเบทาโกรเชื่อว่าปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นและการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมนั้นสามารถแก้ไขได้โดยเริ่มจากตัวของเราเอง ซึ่งหากทุกคนร่วมมือกันก็จะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต” นายจักรินกล่าวปิดท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...