xs
xsm
sm
md
lg

กพท.ย้ำเข้าภูเก็ตต้องฉีดวัคซีนครบโดส-โชว์ผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กพท.ย้ำผู้โดยสารสายการบินเดินทางเข้าภูเก็ตต้องแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนครบโดส มีผลตรวจเชื้อไม่เกิน 7 วัน โหลดหมอชนะ แจ้งการเดินทางผ่านเว็บจังหวัด

วันนี้ (31 พ.ค. 2564) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT รายงานเรื่อง ผู้โดยสารสายการบินจะถูกปฏิเสธการเดินทางไปยังภูเก็ต หากไม่สามารถแสดงเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับโควิด-19 (เพิ่มเติมจากคำสั่งเดิม)

โดยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกคำสั่งกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากคำสั่งเดิมเพื่อให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยผู้โดยสารสายการบินที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ ผู้ใดที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดจะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน ทั้งนี้ เด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบจะได้รับการยกเว้น

2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

3. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัด

4. สังเกตติดตามอาการตนเองตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศของทางจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทาง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้อย่างถูกต้องและมีความสะดวกในการเดินทาง


กำลังโหลดความคิดเห็น