xs
xsm
sm
md
lg

กทพ.เปิดแผนทะลวงคอขวดบนทางด่วน จ่อผุดบายพาส “มักกะสัน” และทางด่วน 2 ชั้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทพ.ชี้แผนทะลวงคอขวดบนทางด่วนเพิ่มความจุบนโครงข่าย ลดจุดตัด แก้รถติดหน้าด่าน เพิ่มทางลงถนนพระราม 9 สร้างบายพาสต่างระดับมักกะสัน ลุ้นผุดทางด่วนชั้นที่ 2 ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-อโศก และอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางพิเศษ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings ว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นของสภาพปัญหาการจราจร และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ โดยสภาพปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 5 ปัญหาหลัก

ได้แก่ 1. ปัญหาด้านความจุของทางพิเศษไม่เพียงพอ 2. ปัญหาจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางร่วมและทางแยก 3. ปัญหาจุดคอขวดทางกายภาพบนทางพิเศษ 4. ปัญหาการไหลเวียนจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง และ 5. ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงทางพิเศษที่เชื่อมต่อกับถนนพื้นราบ

สำหรับปัญหาด้านความจุของทางพิเศษไม่เพียงพอ ปัญหาจุดตัดกระแสจราจร และจุดคอขวดนั้นมักจะเกิดปัญหาเป็นอย่างมากบนทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-อโศก และบริเวณทางแยกต่างระดับพญาไท และทางแยกต่างระดับมักกะสัน รวมทั้งทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดินแดง-ท่าเรือ-บางนา

ส่วนปัญหาการไหลเวียนจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางจะเกิดขึ้นบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางหลักบนช่วงทางพิเศษ ได้แก่ ด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น และด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงทางพิเศษซึ่งเชื่อมต่อกับถนนพื้นราบ เช่น ทางลงถนนพระราม 9 ทางลงถนนประชาชื่น และทางลงถนนเกษตร-นวมินทร์ เป็นต้น

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า กทพ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อบรรจุโครงการทางขึ้น-ลงเพิ่มเติมบริเวณสถานีกลางบางซื่อเพื่อรองรับการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง รวมทั้งประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในการบริหารจัดการจราจรบริเวณทางลงถนนเพลินจิต เป็นต้น

นอกจากนี้ กทพ.ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเบื้องต้น ได้แก่ เพิ่มทางลงทางพิเศษศรีรัช ส่วน D เชื่อมถนนพระราม 9 (ขาเข้าเมือง) และการเพิ่มทางลงทางพิเศษศรีรัช ส่วน D เชื่อมถนนจตุรทิศ (ขาเข้าเมือง) เพื่อลดจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางหลัก, การขยายพื้นผิวจราจรบริเวณคอขวดและการก่อสร้างทางเชื่อม (Bypass) เพิ่มเติมบริเวณทางแยกต่างระดับมักกะสัน เพื่อแก้ปัญหาคอขวดและจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับ

สำหรับในบริเวณที่มีข้อจำกัดไม่สามารถขยายพื้นผิวจราจรได้ อาจจำเป็นต้องก่อสร้างทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 โดยเฉพาะบนทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-อโศก รวมถึงก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อแก้ปัญหาความจุของทางพิเศษบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัชทั้งระบบ
นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนสำหรับนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจร โดยนำข้อมูลปริมาณการจราจร สภาพจราจร และข้อมูลจุดต้นทาง-ปลายทาง (OD) แบบ Real Time มาประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจราจร เช่น การเปิด Reversible Lane บนทางพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กทพ.จัดกลุ่มของปัญหาจราจรบนทางพิเศษ และควรแบ่งการดำเนินงานเป็น package โดยให้จัดลำดับความสำคัญ ประกอบกับการจัดทำแผนการดำเนินงานและแหล่งเงินที่จะนำมาลงทุนให้ชัดเจน ซึ่งการลงทุนต้องเกิดความคุ้มค่าและคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างด้วย และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาการจราจรใหม่เพิ่มเติมขึ้นอีก

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ กทพ.ดำเนินการศึกษาบริเวณที่มีปัญหาจราจรเพิ่มเติม ประกอบด้วย บริเวณทางลงถนนแจ้งวัฒนะ (เชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-องครักษ์) และให้เร่งดำเนินการศึกษาการแก้ไขปัญหาจราจรดังกล่าว รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมในทุกมิติ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการจราจรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น