xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าปรับปรุงท่าเรือปากเมงเสร็จ มิ.ย.นี้ ช่วยหนุนท่องเที่ยวอันดามัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าเร่งปรับปรุงท่าเรือปากเมง  จ.ตรัง คืบหน้า 72.99% คาดเสร็จใน มิ.ย. 64 เพิ่มพื้นที่ท่าเรือ ที่พักผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการปรับปรุงท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง ซึ่ง ปัจจุบันมีความคืบหน้า 72.99% โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2564 นี้ โดยมีพื้นที่ท่าเรือฯ ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พื้นที่ด้านหลังท่ามีพื้นที่การใช้สอยที่สามารถอำนวยความสะดวก สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตรังและยังเป็นท่าเรือที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศ  พร้อมรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รองรับการเชื่อมโยงในอนาคต ด้วยการลงเครื่องบิน ต่อรถ ลงเรือ ไปท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดตรัง เกิดเป็นเส้นทางการเดินเรือ “วงแหวนอันดามัน” ในอนาคตได้

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ทำการว่าจ้างที่ปรึกษา  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาออกแบบเพื่อปรับปรุงท่าเรือให้มีความแข็งแรง รูปแบบเหมาะสม สวยงาม โดยในขั้นตอนการศึกษาออกแบบโครงการได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน และทำโครงการศึกษาร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ และเห็นควรให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือเช่นเดิม

เนื่องจากอายุของท่าเรือฯ มีการใช้งานมากกว่า 20 ปี สภาพปัจจุบันจึงมีความชำรุดทรุดโทรม อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้บริการได้ โดยปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ขนาดท่าเรือฯไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ สะพานท่าเรือค่อนข้างแคบ ไม่มีอาคารพักคอยผู้โดยสาร ความลึกร่องน้ำไม่เพียงพอและมีสภาพค่อนข้างตื้นเขิน ท่าเรือยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น บันไดขึ้น-ลงเรือ หลักผูกเรือและยางกันชนเรือ โครงสร้างท่าเรือชำรุดทรุดโทรม ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยเฉพาะหน้าท่าและสะพานท่าเรือ ระบบน้ำประปา ระบบขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และระบบขนย้ายสินค้า ไม่มีพื้นที่จอดเรือ ทำให้เกิดความแออัดของการจราจรทางบกช่วงเทศกาล

กรมเจ้าท่า โดยกองวิศวกรรม จึงได้มีโครงการศึกษาวางแผนและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือฯ ให้มีฟังก์ชันการใช้งานสมบูรณ์ครบถ้วน พื้นที่ท่าเรือฯ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โครงสร้างมีความมั่นคง แข็งแรง พื้นที่ด้านหน้าท่าสามารถรองรับเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย พื้นที่ด้านหลังท่ามีพื้นที่การใช้สอยครบถ้วนตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

         
กำลังโหลดความคิดเห็น...