xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.ติดโควิดอีก 3 คน พนักงานธุรการ และเติมน้ำมัน อู่มีนบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขสมก.ติดโควิดเพิ่มอีก 3 คน เป็นพนักงานบัญชี ธุรการ และส่วนเติมน้ำมันอู่มีนบุรี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถ ย้ำทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (29 เม.ย.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า ได้รับการยืนยัน มีพนักงาน ขสมก.ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 คน ได้แก่

รายที่ 1 หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน เขตการเดินรถที่ 6 เพศหญิง อายุ 60 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่

บนรถโดยสารแต่อย่างใด เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร โดยไทม์ไลน์มี ดังนี้
     วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น.
     วันที่ 17-18 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี เวลา 15.00 น. ร่วมเดินทางกับเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ ตามที่องค์การได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อไปสอบพยาน ณ ร้านอัดรูป มาสเตอร์ ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น. ถึงบ้านเวลา 18.00 น. โดยพนักงานเริ่มมีไข้และมีน้ำมูก
     วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น.
     วันที่ 21 เมษายน 2564 ลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 22-23 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น.
     วันที่ 24-25 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น.
     วันที่ 27 เมษายน 2564 ลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 12.30 น. เดินทางไปที่ศูนย์กีฬาเวชศาสตร์สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด และเดินทางกลับบ้านในเวลา 16.30 น. ถึงบ้านเวลา 17.30 น. และออกไปทำผมที่ร้าน
ในหมู่บ้านตะวันฉาย กลับถึงบ้านเวลา 18.30 น.
      วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 11.30 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้รออยู่ที่บ้าน โดยจะนำรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ในเวลา 16.20 น.  

รายที่ 2 เป็นพนักงานธุรการ ระดับ 1 งานบริหารงานบุคคล เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 50 ปี ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด โดยไทม์ไลน์มีดังนี้
     วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น.
     วันที่ 17-18 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 19-20 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี เดินทางกลับบ้าน เวลา 16.30 น.
     วันที่ 21 เมษายน 2564 พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home)
     วันที่ 22-23 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี เดินทางกลับบ้านเวลา 16.30 น.
     วันที่ 24-25 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 26 เมษายน 2564 พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home)
     วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 13.00 น.ขี่รถจักรยานยนต์ไปกดเงินที่ตู้ ATM ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนพุทธมณฑล สาย 5 และเดินทางกลับบ้านในเวลา 16.30 น. โดยพนักงานเริ่มมีอาการเจ็บคอ
     วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 12.30 น. เดินทางไปที่ศูนย์กีฬาเวชศาสตร์สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ
     วันที่ 29 เมษายน 2564 พนักงานได้ขออนุญาตหัวหน้างานลาหยุดเนื่องจากมีอาการไข้ เวลา 07.00 น. เดินทางไปกดเงินที่ตู้ ATM ที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณวัดไร่ขิง ต่อมาเวลา 11.30 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาล
มารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม โรงแรมรอยัล คิงส์ จังหวัดสมุทรปราการ

รายที่ 3 เป็นพนักงานเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถโดยสาร เพศหญิง อายุ 59 ปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ อู่มีนบุรี มีไทม์ไลน์ ดังนี้
     วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่มีนบุรี และเดินทางกลับบ้านในเวลา 13.00 น.
     วันที่ 15-16 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 17-20 เมษายน 2564 พนักงานหยุดชดเชย จากการทำงานในวันหยุด โดยพนักงาน
พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน
     วันที่ 21 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 22-23 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 24 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน หลังจากได้รับทราบข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อฯในที่ทำงานของบุตรสาว
     วันที่ 25 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เพื่อตรวจหาเชื้อ และเดินทางกลับบ้านในเวลา 09.00 น.
     วันที่ 27 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดเพื่อกักตัวอยู่ที่บ้าน
     วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีได้แจ้ง
ให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้าน โดยจะนำรถพยาบาลมารับพนักงานไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในเวลา 24.00 น.

ขสมก.ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ 
กำลังโหลดความคิดเห็น...