xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวดี! นักศึกษาจบใหม่ “กฟผ.” ขยายโอกาสให้ร่วมงานถึง 3 มี.ค. 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กฟผ.” ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วม “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีก 7 วัน โดยจะเปิดรับสมัครต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง 3 มีนาคม 2564 เพื่อขยายโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการให้แก่นักศึกษาจบใหม่ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ทั่วประเทศ

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ภายใต้ “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 2 จำนวนมากกว่า 1,000 อัตรา ว่า กฟผ.ได้พิจารณาขยายระยะเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จากเดิมเปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นปิดการรับสมัครในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. เพื่อขยายโอกาสในการสมัครเข้าร่วมโครงการให้แก่นักศึกษาจบใหม่ที่สนใจ และพร้อมมีส่วนร่วมลดปัญหาการว่างงาน สร้างงาน สร้างรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ของโรค COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพลังงาน

ขณะนี้ กฟผ.อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบใหม่ ครั้งที่ 2 จำนวน 1,052 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้าง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ. 2562-2563 เท่านั้น ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ.กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร เพื่อร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการ และศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติม พร้อมสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber หรือแสกน QR Code ด้านล่าง หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน โทร. 0-2436-5341 หรือ 0-2436-4715 ในวันและเวลาราชการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...