xs
xsm
sm
md
lg

ตั้ง “พุฒิพงศ์” นั่งนายกสมาคมสายการบินประเทศไทย เร่งถกมาตรการลดผลกระทบโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมาคมสายการบินประเทศไทย แต่งตั้ง “พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ” จากบางกอกแอร์เวย์ส เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ประชุมนัดแรกหารือแนวทางและมาตรการลดผลกระทบโควิด-19 ของสมาชิกเพื่อเตรียมเสนอต่อรัฐบาล

วันที่ 24 ก.พ. สมาคมสายการบินประเทศไทย ซึ่งร่วมกันจัดตั้งโดยสายการบิน 7 สาย ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์, สายการบินไทยสไมล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ได้ประกาศแต่งตั้งนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส (ที่ 3 จากขวา) ให้เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก

ส่วนอุปนายกสมาคมฯ รับตำแหน่งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของสายการบินสมาชิก และคณะกรรมการสมาคมฯ รับตำแหน่งโดยตัวแทนผู้บริหารจากสายการบินทั้ง 7 สาย พร้อมกันนี้ได้จัดการประชุมสมาคมฯ เพื่อแจ้งขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางและมาตรการเพื่อลดผลกระทบของสมาชิกสายการบินจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การจัดประชุมสมาคมฯ ในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งแรก โดยมีวาระสำคัญในการแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางและมาตรการเพื่อลดผลกระทบของสมาชิกสายการบิน จากสถานการณ์โควิด-19 รวมไปถึงข้อเสนอของสมาชิกฯ ต่อรัฐบาล เช่น การเสนอให้รัฐบาลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานสายการบิน ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกครั้งและสามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาได้อย่างปลอดภัย และการเสนอมาตรการและแนวทางสำหรับสายการบินเพื่อเตรียมตัวในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นต้น

สำหรับสมาคมสายการบินประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ประกอบไปด้วยสมาชิกสายการบินจำนวน 7 สายการบิน ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์, สายการบินไทยสไมล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

• เพื่อพัฒนาการบริการของสายการบินในประเทศไทยให้เกิดมาตรฐานอย่างยั่งยืนและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
• บูรณาการการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาการบินและการท่องเที่ยว
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย
• ดำเนินการหรือสนับสนุนภาคการศึกษาในการผลิตชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบินและการท่องเที่ยว
รวมไปถึงการร่วมทำการวิจัยและการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
• ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

รายชื่อนายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ ได้แก่

1. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส) นายกสมาคมฯ
2. นางชาริตา ลีลายุทธ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์) อุปนายกสมาคมฯ
3. นายอัศวิน ยังกีรติวร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยไลอ้อนแอร์) อุปนายกสมาคมฯ
4. นายวรเนติ หล้าพระบาง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท) อุปนายกสมาคมฯ
5. นายนัตดา บุรณศิริ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์) อุปนายกสมาคมฯ
6. นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย) อุปนายกสมาคมฯ
7. นางสาวสญาดา เบญจกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สายการบินไทยเวียตเจ็ท) ปฏิคมฯ
8.นางเนตรนภางค์ ธีระวาส (ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์) เหรัญญิกฯ
9. นายตุลย์ มิเดหวัน (ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด สายการบินนกแอร์) นายทะเบียนฯ
10. นางนันทพร โกมลสิทธิ์เวช (ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์) ฝ่ายต่างประเทศ
11. นางสาวเพลินพิศ โกศลยุทธสาร (ผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส) ประชาสัมพันธ์
12. นายกฤษ พัฒนสาร (ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย) เลขานุการ


กำลังโหลดความคิดเห็น