xs
xsm
sm
md
lg

ก.พลังงานจับมือ “สกพอ.” เดินหน้าผุดโครงการปิโตรเคมีเฟส 4 ในพื้นที่ “อีอีซี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.พลังงานผนึก สกพอ.เตรียมเดินหน้าพัฒนาโครงการปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่อีอีซี เบื้องต้นผลสำรวจยืนยันนักลงทุนสนใจร่วมลงทุน คาดการลงทุนจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2568-70 พร้อมจัดหาพลังงานรองรับการใช้งาน

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงพลังงาน นำโดย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้หารือร่วมกับ นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ ปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และการบริหารจัดการไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซี เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนในประเทศที่จะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตหลังวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้ จากการหารือได้ข้อสรุปหลักที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนโครงการปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในอีอีซีตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการและสำรวจความพร้อมของนักลงทุน ซึ่งพบว่ามีกลุ่มนักลงทุนหลายกลุ่มให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุน โดยคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในช่วงกลางปี 2564 และจะเกิดการลงทุนในช่วงปี 2568-2570 ซึ่งขณะนี้ทางอีอีซีได้ตอบรับบรรจุเป็นแผนการลงทุนและจะเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนการพัฒนาและการลงทุนในโครงการดังกล่าวต่อไป

สำหรับการบริหารจัดการไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่อีอีซี กระทรวงพลังงานจะเป็นเจ้าภาพในการตั้งคณะกรรมการร่วมกำหนดนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทดแทนในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.) ร่วมดำเนินการหาข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กพช.ต่อไป ซึ่งเบื้องต้นจะมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่อีอีซี หรือหากไม่เพียงพอจะหาแนวทางเพื่อจัดหาพลังงานทดแทนรองรับการใช้ของอุตสาหกรรมภายในเพื่อความมั่นคง

“กระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะการผลิตและจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่อีอีซีที่พร้อมดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าพื้นที่ดังกล่าว” นายสมภพกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...