xs
xsm
sm
md
lg

กทท.ตรวจเข้มต่อเนื่อง ลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมรณรงค์ “ล็อคสลักตู้”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) อย่างต่อเนื่อง พร้อมออกมาตรการป้องกันและดูแลคุณภาพอากาศ และเร่งรณรงค์ ล็อคสลักตู้สินค้าเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน กทท. ได้ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในบริเวณพื้นที่ ทกท. และ ทลฉ. มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ กทท. ได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้นและสม่ำเสมอ ในการจัดเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ ได้แก่ การดับเครื่องยนต์เมื่อไม่ใช้งาน ตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูดฝุ่นและล้างถนนอย่างสม่ำเสมอ ฉีดพ่นละอองน้ำด้วยเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูงป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพื้นที่ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบพื้นที่ จัดรถสวัสดิการรับ-ส่งพนักงาน เพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการช่วยลดฝุ่นละอองให้น้อยลง และติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำบริเวณประตูตรวจสอบสินค้าขาเข้า-ออก ของ ทลฉ.


นอกจากนี้ กทท. ยังเร่งรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถและถนน โดยขอความร่วมมือ จากผู้ใช้บริการทั้ง ทกท. และ ทลฉ. ในกิจกรรม “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ล็อคสลักนิรภัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” โดยรถบรรทุกที่ผ่านเข้า-ออก พื้นที่ท่าเรือจะต้องล็อคสลักตู้สินค้าทุกคัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและถนนร่วมกัน สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งได้ประสานกรมการขนส่งทางบกจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจวัดควันดำรถบรรทุกที่เข้ามาขนส่งสินค้าในเขต ทกท. เป็นประจำทุกปี การดำเนินมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงาน ชุมชน และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทั่วไปได้มั่นใจว่า การดำเนินการของ กทท. ได้มาตรฐาน และช่วยลดการเกิดมลภาวะ


กำลังโหลดความคิดเห็น...