xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียว 27 โครงการ “คมนาคม” ตั้งงบปี 65 ก่อสร้าง “ถนน-สะพาน” วงเงินกว่า 4.8 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ครม.เห็นชอบคมนาคมลงทุน 27 โครงการปี 65 วงเงินกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท ก่อสร้างถนนสายใหม่เชื่อมมอเตอร์เวย์-อู่ตะเภา, เลี่ยงเมืองอ่างทอง, ด้าน ทช.ผุดสะพานคลองมหาสวัสดิ์, เชื่อมเกาะลันตา, ข้ามทะเลสาบสงขลา “ศักดิ์สยาม” สั่งเร่งออกแบบเตรียมพร้อมประมูล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ม.ค.มีมติเห็นชอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 สำหรับรายงานที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงคมนาคม ซึ่งมี 2 หน่วยงาน คือ กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จำนวน 27 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 48,620 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการปี 2565-2567 โดยให้นำความเห็นสำนักงบประมาณไปพิจารณา พร้อมกับหารือกับกระทรวงการคลังในเรื่องแหล่งเงินในการดำเนินโครงการ และให้ ทล.และ ทช.เร่งออกแบบรายละเอียดทุกโครงการให้แล้วเสร็จ

โดยเป็นโครงการของกรมทางหลวงจำนวน 20 โครงการ วงเงินรวม 36,280 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2565 วงเงิน 7,256 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2566 วงเงิน 14,512 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2567 วงเงิน 14,512 ล้านบาท

เป็นแผนงานโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 โครงการ วงเงิน 5,650 ล้านบาท แผนงานพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 18 โครงการ วงเงิน 30,630 ล้านบาท ได้แก่

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตอนบ้านปอน-อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วงเงิน 1,300 ล้านบาท, โครงการปรับปรุงทางแยกสายหลักตัดทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ วงเงิน 1,700 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ้านบางเตย)-บรรจบทางหลวงหมายเลย 3214 (บ้านพร้าว) วงเงิน 4,740 ล้านบาท,

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สายอำเภอจอมพระ-บ้านไทรงาม วงเงิน 1,520 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายเลี่ยงเมืองอ่างทอง วงเงิน 3,200 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 สายบ้านน้ำยืน-บ้านหาดยาย วงเงิน 1,400 ล้านบาท

โครงการรื้อถอนสะพานข้ามและก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 2 (สีมาธานี) วงเงิน 1,530 ล้านบาท, โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) วงเงิน 1,050 ล้านบาท

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3200 สายฉะเชิงเทรา-อำเภอบางน้ำเปรี้ยว วงเงิน 1,250 ล้านบาท, ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 21 สายอำเภอหล่มเก่า-เลย ตอนตำบลร่องจิก-ตำบลสานตม วงเงิน 2,000 ล้านบาท, ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4056 สายนราธิวาส-อำเภอสุไหงโก-ลก ตอนบ้านบุโป๊ะแบง-บ้านโคกตา วงเงิน 1,050 ล้านบาท

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี-อำเภอสากเหล็ก ตอนบ้านหนองข้าว-ไดตาล วงเงิน 1,300 ล้านบาท, ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3395 สายบ้านช่องกุ่ม-บ้านโคคลาน วงเงิน 1,050 ล้านบาท, ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย-อำเภอเชียงของ ตอนบ้านหัวดอย-บ้านใหม่ดอยลาน วงเงิน 1,000 ล้านบาท,

ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สามแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ้านวังจา)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (บานนาเหนือ) วงเงิน 1,900 ล้านบาท, ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 สายอำเภอน้ำพอง-อำเภอกระนวน วงเงิน 1,500 ล้านบาท, ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-อำเภอแม่จัน ตอนอำเภอฝาง-อำเภอแม่อาย วงเงิน 1,200 ล้านบาท

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2169 สายยโสธร-อำเภอกุดชุม วงเงิน 1,190 ล้านบาท, ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ตอนอำเภอแม่สรวย-บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 วงเงิน 2,000 ล้านบาท, ก่อสร้างทางแนวใหม่ เชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7-สนามบินอู่ตะเภา วงเงิน 4,400 ล้านบาท

กรมทางหลวงชนบท จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวม 12,340 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2565 วงเงิน 2,468 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2566 วงเงิน 4,936 ล้านบาท ดำเนินการในปี 2567 วงเงิน 4,936 ล้านบาท ได้แก่

ถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน-ศูนย์การค้าส่งชายแดน สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3-ถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลข 212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม วงเงิน 1,600 ล้านบาท

สะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ วงเงิน 1,200 ล้านบาท, สะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่ วงเงิน 1,600 ล้านบาท, สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์, เขาชัยสน จังหวัดสงขลา, พัทลุง วงเงิน 4,500 ล้านบาท

ถนนสาย สป.1006 แยกทางหลวงหมายเลข 3-เคหะบางพลี บางบ่อ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ วงเงิน 1,140 ล้านบาท, ถนนสาย ก ผังเมืองรวม สระแก้ว วงเงิน 1,200 ล้านบาท, ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 11 (ช่วงลำปาง-เชียงใหม่ กม.3+800)-ทางหลวงหมายเลข 1 (กม.712+300) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วงเงิน 1,100 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น