xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” สั่งสถานประกอบการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุริยะ” เตือนผู้ประกอบการ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ สั่งการอุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจ เฝ้าระวัง สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวอย่างใกล้ชิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานประกอบการในพื้นที่สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่มีการะบาดของโรคโควิด-19 ขนย้าย หรือนำแรงงานต่างด้าวไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ เนื่องจากเกรงกลัวความผิด ว่า กรณีดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจจะมีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เมื่อจะมีการตรวจสอบผู้ประกอบการเกรงกลัวความผิดและขนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ตรวจเข้ม เฝ้าระวัง ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อให้ความช่วยเหลือ

พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบ คัดกรอง หาผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง รายงานจำนวนสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว โดยประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับแรงงานจังหวัด และย้ำเตือนผู้ประกอบการ อย่าตระหนก อย่าเกรงกลัวความผิด หากฝ่าฝืนโทษจะยิ่งหนักกว่าหลายเท่า และไม่ให้มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขนย้ายแรงงานออกนอกโรงงานโดยเด็ดขาด ซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์และสุ่มเสี่ยง การแพร่ระบาดมากขึ้น เตือนผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลแรงงานของตนอย่างดีตามหลักมนุษยชน

นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญที่สุด และหากมีแรงงานในสถานประกอบการติดเชื้อ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคตามขั้นตอนว่าไปสถานที่ใด พบปะกับใคร และกักกัน (quarantine) ไม่ให้ออกนอกพื้นที่ และเข้าสู่กระบวนการรักษาตามหลักสาธารณสุข เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ถ้าประชาชนทุกคนมีสุขอนามัยที่ดี มีการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดทุกอย่างและเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ในเร็ววัน

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานอนุกรรมาธิการเพื่อการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ (โควิด-19) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าว ไม่ถูกกฎหมาย ไม่ต้องวิตก กังวล หรือกลัวความผิด ด้วยการขนย้ายแรงงานไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ สามารถขอความช่วยเหลือและแนะนำจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค โควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...