xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.โชว์ปี 63 ยอดลงทุนนิคมฯ พุ่งกว่า 2 แสนล้าน มั่นใจปี 64 ขยายตัวเพิ่ม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กนอ.โชว์ผลประกอบการปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63) เป็นไปตามเป้า มียอดขาย/เช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรม กว่า 2,000 ไร่ เม็ดเงินลงทุนกว่า 200,000 ล้านบาท ปักหมุดปี 2564 มียอดขายพื้นที่นิคมฯ 2,500 ไร่มั่นใจลงทุนเติบโตตามทิศทาง ศก.


นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยผลประกอบการ กนอ.ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) ว่า กนอ.ได้รับอานิสงส์จากฐานลูกค้าเดิมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในช่วงนี้เป็นผลให้ผลประกอบการของ กนอ.ในปีงบประมาณ 2563 (สิ้นสุด ณ ก.ย. 63) มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 239,038.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 30,527.54 ล้านบาท คิดเป็น 683.02%

“แม้จะมีโควิด-19 ในแง่ของมูลค่าการลงทุนกลับสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า มูลค่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มของฐานลูกค้าเดิมที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง ก่อให้เกิดการจ้างงาน 32,753 คน เพิ่มขึ้น 494.21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีการจ้างงาน 5,512 คน ส่วนยอดขาย/เช่าที่ดิน ในปี 2563 ประมาณ 2,150.45 ไร่ ซึ่งลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย 1.52% ที่ขายได้ 2,183 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในอีอีซี จำนวน 1,840.58 ไร่ และนอกอีอีซี จำนวน 309.87 ไร่” น.ส.สมจิณณ์กล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2564 กนอ.จะมียอดขาย/เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 2,500 ไร่ และสามารถจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ได้ประมาณ 2-3 แห่ง สอดรับกับทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ที่จะมีแนวโน้มที่ดี เพราะมีปัจจัยบวกที่ส่งเสริมการลงทุน ทั้งความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่อีอีซี (EEC Project List) ทั้ง 5 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่ทุกโครงการมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหลังสถานการณ์โควิด-19 ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับทิศทางให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งส่งเสริมการผลิตในประเทศเพื่อสร้าง Supply Chain ส่งเสริมการผลิตและส่งออกสินค้าศักยภาพสูงในกลุ่ม New S-Curve ผนวกกับการที่รัฐบาลออกมาตรการส่งเสริมเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูให้เกิดการลงทุนในกิจการการผลิต เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นต้น ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโลก เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดึงดูดให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่ง กนอ.มีแผนดำเนินการรองรับไว้แล้ว เช่น การวางโครงข่ายระบบโทรคมนาคม 5G การสร้างเมืองอัจฉริยะ และการเตรียมบุคลากรแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุน

สำหรับภาพรวมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.บริหารงานเองและนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับภาคเอกชน จำนวน 60 นิคมอุตสาหกรรม และ 1 ท่าเรืออุตสาหกรรม ในพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนิคมอุตสาหกรรมที่เซ็นสัญญาในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) และนิคมอุตสาหกรรมเอเชียคลีน เป็นผลให้มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ประมาณ 178,654 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับขาย/เช่า ประมาณ 118,344 ไร่ และพื้นที่ขาย/เช่าสะสม ประมาณ 90,149 ไร่ และมีพื้นที่คงเหลือ 28,195 ไร่ มีมูลค่าการลงทุนในภาพรวมประมาณ 4.01 ล้านล้านบาท มีโรงงาน 5,077 แห่ง และมีการจ้างงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 524,774 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น...