xs
xsm
sm
md
lg

พีทีที สเตชั่นรับโล่องค์กรดีเด่นสนับสนุนคนพิการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พีทีที สเตชั่นรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นที่มีการสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ ประจำปี 2563

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก น้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ รับรางวัล “สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2563” ในฐานะองค์กรดีเด่นที่มีการสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ รางวัลประเภทดีเยี่ยม โดยสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ได้รับรางวัลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สุวินทวงศ์ (ขาเข้า) สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น เทพรักษ์ (บางเขน) และสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น พุทธมณฑลสาย 4 ส่วนรางวัลประเภทชมเชย จำนวน 1 แห่ง คือ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น วิภาวดีรังสิต 11 โดยได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัล        ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และเพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกในอุปกรณ์และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเข้าอาคารสถานที่และบริการต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้องกับความตั้งใจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ในรูปแบบเฟรนด์ลีดีไซน์ เพื่อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพ สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่บริการของสถานีบริการน้ำมันฯ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม


กำลังโหลดความคิดเห็น...