xs
xsm
sm
md
lg

แลนด์มาร์กแม่สอด! วงเวียนคชสาร ถนนผังเมืองรวม หนุนท่องเที่ยว-การค้าชายแดน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทางหลวงชนบทก่อสร้างถนนผังเมืองรวมกว่า 13.5 กม. อ.แม่สอด เสร็จแล้วเปิดใช้ พร้อมแลนด์มาร์กแห่งใหม่ วงเวียนคชสาร เสริมการท่องเที่ยว จ.ตาก กระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดน จ.ตาก
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 13.589 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 450.280 ล้านบาท

การก่อสร้างถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นงานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและแบบแอสฟัลติกคอนกรีต เขตทางทั่วไป 22-40 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง มีความยาวตามพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรวมทั้งสิ้น 13.589 กิโลเมตร ประกอบด้วย 

สาย ง2 กม.ที่ 0+000 - 1+180 ระยะทาง 1.180 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นใกล้กับ อบต.ท่าสายลวดแนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดโครงการที่ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050
สาย ง3 กม.ที่ 0+000 - 9+781 ระยะทาง 9.781 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม.2+302 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 แนวก่อสร้างไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ก.8 (ถนน อบจ.ตาก)
สาย ค1 กม.ที่ 0+000 - 0+824 ระยะทาง 0.824 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณถนนพัฒนานครแม่สอด (ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3050) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ของแยกโรบินสัน ผ่านพื้นที่ครัวเรือนและเกษตรกรรม สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 1+621
สาย ค2 กม.ที่ 0+000 - 1+804 ระยะทาง 1.804 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่บริเวณสามแยกภัทรวิทย์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) แนวถนนก่อสร้างไปทางทิศใต้ สิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ง3 บริเวณ กม.ที่ 7+152

สำหรับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นจุดศูนย์กลางที่มีการส่งออกด้านการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในชุมชนเมือง รวมถึงกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความสวยงาม สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ก และ ข (ถนนพัฒนานครแม่สอด) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2553 และก่อสร้างถนนสาย จ และ ฉ (ถนนเฉลิมเทพ) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2558

ทั้งนี้ ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด เพื่อให้โครงข่ายดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ประชาชนในอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและช่วยลดปริมาณการจราจรติดขัดในเขตเมือง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาโครงการดังกล่าวเพื่อรองรับการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และการขยายตัวของเมือง

นอกจากนี้ ทช.ยังได้ดำเนินการก่อสร้างวงเวียนคอกช้างเผือก (คชสาร) บริเวณจุดเริ่มต้นสาย ง2 ใกล้กับบริเวณจุดตรวจทหารพรานวัดพระธาตุคอกช้างเผือก ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของแม่สอด เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...