xs
xsm
sm
md
lg

กฟผ.โชว์ศักภาพ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โชว์พลังสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู้โควิด ภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี 2” เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้ปล่อยไอเดียอย่างสร้างสรรค์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท ผลงานธนาคารปูม้าโซลาร์เซลล์ นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กฟผ.จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการฝึกทักษะนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ แก่เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย อาชีวะ ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี 2” โดยมี นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ.ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกลไกผลักดันการคิดค้น “นวัตกรรมสู้โควิด” ขึ้น โดยในปีนี้มีนิสิต นักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จำนวน 61 ทีม ซึ่งแต่ละผลงานนั้นมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และสะท้อนแนวคิดมุมมองและความหลากหลายของนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้สินค้า พัฒนาเศรษฐกิจและฟื้นฟูชุมชนหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมไปถึงการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับการประกวดโครงการดังกล่าวมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านร่วมเป็นผู้ตัดสิน ได้แก่ นายประภาพงษ์ วางทุกข์ วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจาก กฟผ. ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางสาวนพมาศ บัววิชัยศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รศ. นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายทศพล อภิกุลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ซึ่งผลการตัดสินมีทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ธนาคารปูม้าโซลาร์เซลล์ นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานโครงการผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยนาโนย้อมสี จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานต้นแบบนวัตกรรมตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากถ่านหินลิกไนต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน เครื่องช่วยแช่ข้าวและบ่มข้าวด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำ เพื่อทำข้าวฮางงอก จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

และรางวัล Popular Vote ผลงานเครื่องช่วยแช่ข้าวและบ่มข้าวด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำเพื่อทำ ข้าวฮางงอก จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
กำลังโหลดความคิดเห็น...