xs
xsm
sm
md
lg

IRPC ดึง KFC ร่วมสร้างสังคมปลอดขยะพลาสติก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไออาร์พีซีจับมือ 4 พันธมิตรทำโครงการต้นแบบบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยใช้พื้นที่ร้าน KFC ในการคัดแยกขยะพลาสติกในร้าน ก่อนส่งไปรีไซเคิลเพื่อนำมาผลิตโต๊ะ เก้าอี้ และถาดพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกใช้แล้วทิ้งที่ไม่เพียงแต่ช่วยดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยไออาร์พีซีผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ผสมแป้ง 20% ออกสู่ตลาดช่วยลดขยะพลาสติกอีกช่องทางหนึ่ง 
 
นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียว (single-use) ร่วมกับพันธมิตร ทั้งบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เจ้าของแบรนด์ KFC บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด บริษัท โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ จำกัด และมูลนิธิกระจกเงาวันนี้ (25 พ.ย.) ว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกภายใต้โครงการ “Eco Solution” ที่เป็นโมเดลต้นแบบการจัดการขยะพลาสติก เพื่อจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติกตลอดทั้งซัปพลายเชน ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทางที่กลายเป็นขยะพลาสติกหลังการใช้งาน โดยการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบ “Close Loop” ไม่ปล่อยให้มีขยะพลาสติกออกไปนอกระบบ 

ความร่วมมือดังกล่าวเริ่มต้นจากการจัดการขยะพลาสติกภายในร้าน KFC ด้วยการคัดแยกขยะจากจุด Drop Point ผลิตภัณฑ์พลาสติกในร้าน เช่น ช้อนส้อม ภาชนะพลาสติก โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงานำไปคัดแยกและทำความสะอาด ขยะพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้จะถูกนำเข้าโรงงานรีไซเคิลของไออาร์พีซี ผ่านกระบวนการผลิตเปลี่ยนเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และนำเข้าสู่ขั้นตอนการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยบริษัท โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศ ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้บริจาคให้กับโรงเรียน รวมทั้งผลิตเป็นถาดใส่อาหารเพื่อใช้ในร้านKFC นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ใช้งานแล้ว

ทั้งนี้ ทางไออาร์พีซีเตรียมผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ เพื่อลดการใช้วัตถุดิบพลาสติกที่มาจากปิโตรเลียมทั้ง 100%แต่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ โดยบริษัทเป็นรายแรกที่ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีสไตรีนผสมแป้งมันสำปะหลัง 20% ภายใต้แบรนด์ “PARARENE” เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า เบื้องต้นผลิต PARARENE ราว 60 ตัน/เดือน เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ในกลุ่มศรีเทพไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียวและย่อยสลายได้รายใหญ่ของไทย ซึ่งไทยเวิลด์แวร์เป็นบริษัทผู้ผลิตช้อน ส้อมพลาสติกป้อนให้กับร้าน KFC ซึ่งนับเป็นการช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศอีกแนวทางหนึ่ง 

“นับเป็นโครงการความร่วมมือต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use) ในพื้นที่ร้าน KFC เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบการนำขยะพลาสติกจากร้าน KFC มารีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ที่ไม่เพียงแต่ช่วยดูแลด้านสิ่งแวดล้อมแต่ยังช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนไร้ที่พึ่งจากมูลนิธิกระจกเงา ในการเก็บและคัดแยกขยะพลาสติก อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากร้าน KFC มีสาขาอยู่ถึง 830 สาขาทั่วประเทศ แต่เบื้องต้นทดลอง 8 สาขาในมีจุด Drop Piont เพื่อการคัดแยกขยะพลาสติกก่อนที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคต”


กำลังโหลดความคิดเห็น...