xs
xsm
sm
md
lg

ถนน ทล.-ทช.ใน 7 จังหวัดถูกน้ำท่วมแล้ว 27 แห่ง แต่รถยังผ่านได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงแจ้งมีถนนถูกน้ำท่วมแล้ว 6 จังหวัด รวม 21 แห่ง ส่วนถนนทางหลวงชนบทท่วมหนักที่ นครนายก และสระแก้ว รวม 6 สาย รถยังผ่านได้ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังใกล้ชิด

วันนี้ (18 ต.ค.) ช่วงเช้า กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รายงานสถานการณ์โครงข่ายถนนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้

โดยถนนของกรมทางหลวงถูกน้ำท่วมและดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวงแล้วใน 6 จังหวัด รวม 21 แห่ง  โดยภาพรวมการจราจรผ่านได้ทั้ง 21 แห่ง ได้แก่

1. จ.นครราชสีมา (5 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 5 แห่ง

2. จ.สุพรรณบุรี (2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

3. จ.ปราจีนบุรี (2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

4. จ.สระแก้ว (9 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 9 แห่ง

5. จ.กาญจนบุรี (2 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

6. จ.เพชรบุรี (1 แห่ง)

- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง

@ทางหลวงชนบท ถนน 6 สายท่วมแล้ว แต่ยังสัญจรผ่านได้ 

ด้านกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ได้รายงานว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว

โดยได้รับผลกระทบจำนวน 6  สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง คือ

- สาย นย.2024 แยก ทล.33 - บ้านอุโมงค์ อ.บ้านนา, องครักษ์ จ.นครนายก

- สาย สก.2004 แยก ทล.33 - คลองหาด อ.วัฒนานคร, คลองหาด จ.สระแก้ว                                                                                                     
- สาย สก.3007 แยก ทล.348-บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว                                                                              

- สาย สก.4020 แยก ทล.3462-บ้านคลองบุหรี่ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

- สาย สก.4024 แยก ทล.3395-บ้านสันติสุข อ.คลองหาด, อรัญประเทศ จ.สระแก้ว          

- สาย สก.5053 แยกทางหลวงชนบท สก.4033-บ้านทับใหม่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว       

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมติดตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวัง      

อย่างไรก็ตาม ทช.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง
กำลังโหลดความคิดเห็น...