xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ” ลุยพื้นที่ชุมชน “บางแค” ดึง กสอ.เปิดคอร์สระยะสั้นผลิตผ้ามัดย้อมเพิ่มรายได้-สร้างอาชีพใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุริยะ” นำทัพ กสอ.ลงพื้นที่ช่วยชุมชนบางแค เปิดคอร์สฝึกอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ : การทำผ้ามัดย้อม” เพิ่มทักษะ พัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ลดปัญหาว่างงานจากภัยโควิด-19 กิจกรรมได้รับการตอบรับเกินคาด ประชาชนแห่เข้าอบรมกว่า 300 คน มั่นใจสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนปีละกว่า 18 ล้านบาท พร้อมขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในพิธีเปิดงาน “ฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ : การทำผ้ามัดย้อม” ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งธุรกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) รวมถึงชุมชนต่างๆ โดยครั้งนี้ กสอ.ได้นำหลักสูตรของโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ : การทำผ้ามัดย้อม เป็นหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ชุมชนในพื้นที่บางแค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการว่างงาน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“โควิด -19 กระทบต่อทุกภาคส่วน ทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถประกอบอาชีพ หรือหารายได้ได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพ การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ประชาชนบางส่วนจึงต้องกลับภูมิลำเนา แรงงานในระบบถูกเลิกจ้าง เหล่านี้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ จึงร่วมกันหาแนวทางการรับมืออย่างเร่งด่วน เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มการจ้างงานในชุมชน กสอ.เองได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 90 วันที่ผ่านมาได้ให้ กสอ.ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชน และภาคเกษตรอุตสาหกรรม โดยได้ใช้งบประมาณกว่า 150 ล้านบาท ที่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ถึง 4,300 กิจการ สร้างผู้ประกอบการและฝึกอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน 10,000 คนให้มีรายได้ และช่วยรักษาอัตราการจ้างงาน 100,000 คน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือภาคธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงชุมชนให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดสร้างรายได้ และมีอาชีพเสริมจากการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์” นายสุริยะกล่าว

ทั้งนี้ กสอ.ได้เปิดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม โดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมการย้อมผ้าที่เข้ามาเสริมทักษะพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน เนื่องจากการทำผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือและสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำเทคนิคการมัดย้อมเพื่อสร้างลวดลายในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของตลาด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องทั้งใน และต่างประเทศ โดยมีประชาชนพื้นที่แขวงบางไผ่ เขตบางแค และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 300 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ที่อาคารฝึกอบรมวัดพรหมสุวรรณสามัคคี เขตบางแค ซึ่งคาดว่าในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญต่อการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเม็ดเงินราว 1.5 ล้านบาทต่อเดือน หรือคิดเป็นกว่า 18 ล้านบาทต่อปี เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ กสอ.ยังได้เปิดหน่วยเคลื่อนที่ (โมบายล์ยูนิต) ของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-idc) และจุดให้บริการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มชุมชน เอสเอ็มอี รวมถึงผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาอาชีพ การประกอบการอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมอบรมทำผ้ามัดย้อม เพื่อต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กสอ.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวไปแล้ว ผ่านศูนย์ภาคที่มีอยู่ทั่วประเทศไปแล้ว 4 ครั้ง ทั้งภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพฯ


นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การเข้ามาส่งเสริมการฝึกอาชีพในพื้นที่ชุมชนบางแคถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ทำให้มีจำนวนผู้ว่างงานจำนวนมาก ดังนั้น การเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อการฝึกอบรมครั้งนี้ถือเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ช่วยสร้างโอกาสด้านรายได้และอาชีพให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เชื่อมั่นว่าโครงการจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง


กำลังโหลดความคิดเห็น...