xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.-สถาบันฯ สิ่งทอเผยผลสำเร็จ Thailand Textiles Tag เฟสแรก คาดสร้างมูลค่าเพิ่ม 60 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเร่งยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย นำร่องเปิดตัวผู้ประกอบการเซตแรกได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย 33 ราย 60 ผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งทอในประเทศและต่างประเทศ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 60 ล้าน

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อสร้างมาตรฐานและตราสัญลักษณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) เป็นครั้งแรก ควบคู่ไปกับการดำเนินงานให้คำแนะนำปรึกษาเชิงลึก เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อขอการรับรองใช้ตราสัญลักษณ์

โดยต้องผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ภายใต้ Thailand Textiles Tag มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (Made in Thailand) ซึ่งพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของสินค้าและยึดตามหลักสากล ได้แก่ เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศไทย (Yarn Forward) ผ้าผืนที่ผลิตในประเทศไทย (Fabric Forward)

โดยจะรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น ผู้ผลิตเส้นด้าย ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เคหะสิ่งทอ และสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบและผลิตภายในประเทศ พร้อมรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความรับรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบให้ซัปพลายเชนอุตสาหกรรมสิ่งทอเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้ จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตภายในประเทศให้กลับมาเติบโต รวมถึงการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานในประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New normal และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมเดินหน้าสู่ Thailand 4.0

“จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 54 ราย โดยผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ Thailand Textiles Tag รวม 33 ราย 60 ผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าผืน ผ้าที่มีนวัตกรรมและฟังก์ชัน ถุงมือ หน้ากากผ้า เสื้อผ้าเด็ก ยูนิฟอร์ม เคหะสิ่งทอ โดย กสอ.ได้จัดทำ QR Code เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาโรงงานผู้ผลิต ป้องกันการปลอมแปลงตราสัญลักษณ์ในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังได้รับคำแนะนำเชิงลึกจากที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต ด้านการประกันคุณภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายในโครงการเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและมีคุณภาพควรค่าแก่การได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag ซึ่งจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ และได้รับการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าต่างๆ โดยคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท” นายณัฐพลกล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสมัครเพื่อขอใช้เครื่องหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ โทร. 1358 รายละเอียดเพิ่มเติม www.dip.go.th และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0-2713-5492-9 ต่อ 546 หรือ www.thaitextile.org และ FB : Thailand Textile Institute
กำลังโหลดความคิดเห็น...