xs
xsm
sm
md
lg

สมอ.ล้อมคอก ดัน “เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง” เป็นสินค้าควบคุมสิ้นปีนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุริยะ” เร่ง สมอ.ประกาศให้ “เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง” ต้องเป็นสินค้าควบคุมมีผลบังคับสิ้นปีนี้ซึ่งทำให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องขออนุญาตจาก “สมอ.” เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพหลังมีข่าวเกิดไฟฟ้ารั่ว ดูดคนตาย เตือนประชาชนเลือกใช้สินค้าดี มีมาตรฐานเท่านั้น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า ได้กำชับให้ สมอ.เร่งดำเนินการประกาศให้ “เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง” ต้องเป็นสินค้าควบคุม หลังจากมีผู้ใช้สินค้าดังกล่าวถูกไฟดูดถึงแก่ความตายเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า โดยใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศ จึงสั่งให้ สมอ.กำหนดเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ทำ และผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจาก สมอ.เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าก่อน หากไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะไม่สามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า เดิม สมอ.มีมาตรฐานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอยู่แล้ว ซึ่งได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2552 แต่เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ ไม่ได้มีการควบคุมการนำเข้าสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด แต่มาระยะหลังมีผู้ใช้สินค้าถูกไฟดูดถึงแก่ความตาย สมอ. จึงได้ทบทวนมาตรฐานให้มีความทันสมัย ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน และเร่งผลักดันให้สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าควบคุม โดยบอร์ด สมอ. ได้เห็นชอบร่างมาตรฐานเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้

มาตรฐานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง หรือเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง มอก. 60335 เล่ม 2 (79) -2563 เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือมาตรฐาน IEC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับ ครอบคลุมถึงเครื่องฉีดน้ำที่มีแรงดันน้ำระหว่าง 25-350 บาร์ และเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำที่มีความจุน้ำไม่เกิน 100 ลิตร และมีแรงดันน้ำไม่เกิน 25 บาร์ โดยเครื่องทำความสะอาดทั้ง 2 ชนิดจะมีการควบคุมด้านความปลอดภัยในการใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว การเดินสายไฟภายใน ความต้านทานต่อความชื้น การเข้าถึงส่วนมีไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วขณะใช้งาน ความทนทาน ความต้านทานต่อความร้อนและไฟไหม้ และความต้านทานต่อการเป็นสนิม เป็นต้น

“ในระหว่างที่กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ ขอฝากเตือนไปยังประชาชนให้เลือกใช้สินค้าด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะสินค้าเกรดต่ำจากประเทศเพื่อนบ้าน หากเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตดังเช่นที่เป็นข่าวได้” เลขาธิการ สมอ.กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...