xs
xsm
sm
md
lg

ประธาน กตป.ร่วมรับฟังบรรยาย “สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563” โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้สิทธิพื้นฐานสำหรับผู้บริโภคในการสื่อสารยุค 5G และพันเอก วีรชาติ ศรีกังวาล ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และลพบุรี จำนวนกว่า 250 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องทวารวดี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...