xs
xsm
sm
md
lg

การท่าเรือฯ เตรียมฉลองยิ่งใหญ่ 70 ปี กับ 17 โครงการ ร่วมสร้างสุข ตอบแทนสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การท่าเรือแห่งประเทศไทยเตรียมจัดโครงการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 นี้ เพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ โดยจะดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ 2564

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในโอกาสที่จะครบรอบการสถาปนาการท่าเรือฯ 70 ปี ในปี 2564 การท่าเรือฯ จะดำเนินการจัดโครงการเพื่อตอบแทนสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ สำหรับโครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็น 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่

ด้านศาสนา อาทิ อุปสมบทพระสงฆ์ 71 รูป น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๑๐ 

ด้านการศึกษา อาทิ นำคอมพิวเตอร์ไปมอบให้โรงเรียนในบ้านเกิดของพนักงาน

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ “ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน” “โครงการคืนผืนป่า รักษาปอดเมืองกรุง ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์”

ด้านสุขภาพ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยรอบการท่าเรือฯ เช่น “โครงการมอบรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)” และดูแลฟันให้น้องเด็กนักเรียนรอบชุมชนคลองเตยกว่า 700 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รวมทั้งกิจกรรมสำหรับพนักงาน โดยให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในทุกโครงการฯ

“70 ปี การท่าเรือฯ รากฐานมั่นคง ซื่อตรงต่อผู้ใช้บริการ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล”


กำลังโหลดความคิดเห็น...