xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.คาดต้นปี 64 เริ่มออกใบขับขี่ “บิ๊กไบค์”-เร่งวางเกณฑ์หารือค่ายรถจัดหลักสูตรอบรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
อธิบดี ขบ.เตรียมหารือบริษัทจัดจำหน่ายรถบิ๊กไบค์ทำความเข้าใจเกณฑ์การอบรมผู้ซื้อรถเพื่อออกใบรับรองยื่นทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ คาดกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ต้นปี 64 ยืนยันผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่แล้วไม่ต้องสอบใหม่ ชี้กฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ...ซึ่งได้เพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือบิ๊กไบค์ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถเพิ่มเติมนั้น ซึ่งคาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเร็วๆ นี้ และจะมีผลใช้บังคับหลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน หรือประมาณต้นปี 2564

เบื้องต้นกรมฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การอบรมและทดสอบการขับรถบิ๊กไบค์ไว้แล้ว ซึ่งในส่วนของการอบรม กรมฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และให้บริษัทผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็นผู้จัดการอบรมกับผู้ที่ต้องการซื้อรถบิ๊กไบค์ เพื่อนำใบรับรองมายื่นขอทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ ซึ่งจะมีการหารือเพื่อทำความเข้าใจกับผู้จัดจำหน่ายทุกรายต่อไป

เบื้องต้น เมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ผู้ที่ต้องการซื้อรถบิ๊กไบค์ใหม่หรือผู้ที่ยังไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หากจะทำใบขับขี่และเป็นรถบิ๊กไบค์ จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบดังกล่าว ส่วนผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ หรือที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่หมดอายุ ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบใหม่ เพราะกฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง อีกทั้งผู้ที่ขับขี่รถบิ๊กไบค์ มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 400cc ขึ้นไป มีกำลังแรง และน้ำหนักค่อนข้างมาก ผู้ขับขี่ต้องมีความระมัดระวัง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การใช้งานและผ่านการฝึกทักษะในการขับขี่มาระดับหนึ่งแล้ว

การยกร่างกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่และลดปัญหาอุบัติเหตุลง

ในส่วนของใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ได้กำหนดให้มีใบรับรองแพทย์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ซึ่งกรมฯ จะประสานกับแพทยสภาเพื่อกำหนดโรคหรือสภาวะของโรคที่ต้องห้าม ส่วนใบอนุญาตรถบิ๊กไบค์ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ รมว.คมนาคม การให้อำนาจนายทะเบียนสามารถพิจารณาให้ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการตรวจและนำใบรับรองแพทย์มายืนยันความเหมาะสมในการขับรถ และจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบในการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตด้วย

ปัจจุบันมีรถบิ๊กไบค์จดทะเบียนทั้งสิ้น 216,547 คัน หรือประมาณ 1% จากจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 21,284,775 คัน การกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนยิ่งขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...