xs
xsm
sm
md
lg

ตั๋วร่วมยังอืด! “คมนาคม” จี้ รฟม.เร่งปรับระบบเชื่อม MRT-BTS

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“คมนาคม” เข็นใช้ “ตั๋วร่วมข้ามระบบ” เร่งสรุปอัตราค่าธรรมเนียมใน ก.ย. จี้ รฟม.ชงบอร์ดอนุมัติปรับปรุงหัวอ่าน ด้าน BTS ระบุ พ.ย.เริ่มทดสอบได้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 32-5/2563 ว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าและติดตามการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ที่จะมีการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้สามารถใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ (Interoperable Ticketing System) โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม.) อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการจัดทำคำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน (Variation Order : VO) คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในเดือนสิงหาคม 2563 และนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. พิจารณาให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มปฏิบัติงานได้ภายในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้สามารถใช้บัตรโดยสารข้ามระบบจะใช้เวลาดำเนินการ 8 เดือน

สำหรับ รถไฟฟ้า BTS ได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบฯ แล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คาดว่าจะพัฒนาระบบฯ แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 และทดสอบระบบได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ส่วนการทดสอบระบบเพื่อใช้ระหว่างกันแบบข้ามระบบจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน
สำหรับ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรโดยสารข้ามระบบ ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาวิเคราะห์อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรโดยสารข้ามระบบที่เหมาะสม คาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมได้ภายในเดือนกันยายน 2563
นายชัยวัฒน์กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบตั๋วร่วมว่า ในส่วนของรถไฟฟ้าแร์พอร์ตเรลลิงก์ ทาง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) ได้ว่าจ้างบริษัทฯเข้ามาพัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) รองรับโครงการตั๋วร่วม ซึ่งปรากฏว่าผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบแผนงานและส่งมอบงานจ้างพัฒนาระบบฯ ได้ตามสัญญา และยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยผู้รับจ้างอ้างว่าประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ รฟฟท. เร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และให้ดำเนินการต่างๆ โดยยึดสัญญาเป็นหลัก
สำหรับกรมเจ้าท่า (จท.) ได้ดำเนินการพัฒนาท่าเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 17 ท่า ปัจจุบันมีท่าเรือที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 8 ท่า พร้อมรองรับการดำเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายใดมีความพร้อมดำเนินการ จท. พร้อมจะสนับสนุน
อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยยึดถือข้อกฎหมายเป็นสำคัญ

ส่วนความคืบหน้าการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการตั๋วร่วม พ.ศ. ... ล่าสุด สนข.ได้ไปร่วมชี้แจงรายละเอียดต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการปรับร่างระเบียบฯ และจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...