xs
xsm
sm
md
lg

สสว.จับมือ สทท.ปั้น Thailand SURE 2020 ฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวรับวิถีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สสว.ผนึกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ จัดทำตราสัญลักษณ์ "Thailand SURE 2020" เพื่อมอบแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว หวังพลิกวิกฤตโควิด-19 ก้าวสู่วิถีใหม่ หรือ New Normal

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เปิดเผยว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ไทยกว่า 1.33 ล้านราย สร้างความเสียหายกว่าแสนล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาคส่วนธุรกิจสำคัญที่สร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล หรือคิดเป็น 12% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเพื่อการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สสว.จึงร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จัดทำตราสัญลักษณ์ Thailand SURE 2020 มาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวขึ้น

"โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต หรือ SME Regular Level ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจท่องเที่ยวของไทยได้มีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้สอดรับกับการปรับตัวในยุค New Normal ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และจะเป็นมาตรฐานหลักด้านความปลอดภัยที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภาคท่องเที่ยวของไทยสามารถพลิกฟื้นธุรกิจและสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ เนื่องจากตราสัญลักษณ์นี้จะเป็นตัวการันตีด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว ทั้งในสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงการใช้บริการด้านการเดินทางภายในประเทศไทย" นายวีระพงศ์กล่าว

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธาน สทท. กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับพันธมิตรจัดสัมมนาและเวิร์กชอปในหัวข้อ "Thailand SURE 2020 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต หรือ SME Regular Level ปี 2563" เพื่อเป็นการจัดอบรมผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งสิ้น 300 ราย โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และหลังจากที่กลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ได้นำหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการอบรมครั้งนี้ไปปฏิบัติในกิจการของตนเองแล้ว จะต้องมีการทำแบบประเมิน Self assessment

"ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินดังกล่าวจะได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand SURE 2020 จากโครงการเพื่อเป็นการการันตีด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของกิจการของตนเองต่อไป" นายชัยรัตน์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...