xs
xsm
sm
md
lg

ดาวผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูตรใหม่เจาะเอเชีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ดาว ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูตรใหม่เพื่อผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ประกาศเจาะตลาดทั่วเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรก รวมทั้งประเทศไทย แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

แบมบัง จันทร์ดรา รองประธานฝ่ายธุรกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย (Dow) เปิดเผยว่า เมื่อความต้องการด้าน e-commerce สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทนทาน ที่สามารถปกป้องสินค้าให้ปลอดภัยตลอดการขนส่ง ในขณะเดียวกันก็สร้างขยะให้แก่ผู้บริโภคน้อยที่สุด ดังนั้น ดาวจึงได้พัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูตรใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อผลิตเป็นฟิล์มยืดหดเพื่อแพกสินค้า (collation shrink film) และพร้อมที่จะทำตลาดในเอเชียแปซิฟิกเป็นครั้งแรก รวมทั้งประเทศไทย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม

เม็ดพลาสติกชนิดนี้ได้รับการออกแบบให้นำไปใช้เป็นชั้นกลางของฟิล์มพลาสติกชนิดยืดหดได้ 100% โดยได้ทดสอบและผสมมาอย่างดี ทำให้โรงงานผลิตฟิล์มสามารถนำไปใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกเดิมได้เลย เมื่อผลิตเป็นฟิล์มพลาสติกที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีสัดส่วนของพลาสติกรีไซเคิลอยู่ที่ 13-24%

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้จะช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพของพลาสติกที่เจ้าของแบรนด์หรือผู้บริโภคต้องการลดด้อยลง ในขณะเดียวกันก็สร้างขยะให้แก่ผู้บริโภคน้อยที่สุด เม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ Dow ชนิดนี้จะทำให้เจ้าของแบรนด์สินค้าและผู้บริโภคได้ใช้พลาสติกฟิล์มยืดหดสำหรับแพกสินค้าที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับฟิล์มที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถูกจัดส่งด้วยความปลอดภัย ในขณะที่ช่วยลดจำนวนขยะพลาสติก
กำลังโหลดความคิดเห็น...