xs
xsm
sm
md
lg

วุฒิสภาร่วมใจสู้ภัย Covid-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองฝอยเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกับนายทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในพื้นที่ ตามโครงการ Toyota Stay with you โตโยต้าเคียงคู่ไทยสู้ภัย Covid-19

โดยมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 8 ชิ้น โรงพยาบาลรือเสาะ จำนวน 6 ชิ้น โรงพยาบาลจะแนะ จำนวน 6 ชิ้น นอกจากนี้ได้ส่งมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 8 ชิ้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จำนวน 6 ชิ้น โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จำนวน 6 ชิ้น และส่งมอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย โรงพยาบาลยะลา จำนวน 10 ชิ้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จำนวน 10 ชิ้น และโรงพยาบาลบันนังสตา จำนวน 10 ชิ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...