xs
xsm
sm
md
lg

เซ็นทรัลพัฒนา ปรับเวลาเปิด-ปิด รับมือสถานการณ์โรค "โควิด-19"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้(20 มีนาคม 2563) นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPNได้ส่งสาส์นจากซีอีโอ ระบุว่าบริษัทฯ มีความห่วงใยทุกท่านเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์COVID-19 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดำเนินมาตรการป้องกันด้านต่างๆ อย่างสุดความสามารถ โดยทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีมาตรการต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เพื่อป้องกันดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงานคู่ค้า และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้ดำเนินการต่างๆเพื่อช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่าในศูนย์การค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านการทำธุรกิจในช่วงเวลานี้ ดังต่อไปนี้


1.ห่วงใยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภายในศูนย์การค้าให้รัดกุมสำหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่ยกระดับขึ้น

บริษัทฯยังคงเน้นในเรื่องสุขลักษณะของสถานที่และการปฏิบัติของพนักงานที่ให้บริการอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ และร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าในการดูแลและคัดกรองพนักงานที่ทำงานในร้านค้า และศูนย์การค้าการทำความสะอาดจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งสถานที่หลังเวลาดำเนินการเป็นประจำ รวมทั้งการกำหนดระยะห่าง (Social Distancing) ในศูนย์การค้า

2.ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าเช่าของร้านค้าเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้


•เพื่อเป็นส่วนช่วยในการจำกัดเวลาการทำกิจกรรมต่างๆ ของคนจำนวนมาก และลดภาระให้กับร้านค้าในช่วงที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯได้พิจารณาปรับลดเวลาทำการของศูนย์การค้าฯให้สั้นลง โดยยังสามารถให้บริการกับลูกค้าทั่วไปได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตามเวลาที่ต้องการใช้บริการในช่วงปกติ ทางศูนย์การค้าจึงขอความร่วมมือปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

เวลาเปิด-ปิดทำการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ
1.สำหรับเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล วิลเลจ รวม 24 สาขา
วันเปิดบริการเวลา เปิด-ปิด
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์เปิดบริการ 11.00 น. – 20.00 น.

2.สำหรับเซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอเรสต้า &เฟสติวัล, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช, และเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 รวม 4 สาขา
วันเปิดบริการเวลา เปิด-ปิด
จันทร์-พฤหัสบดีเปิดบริการ 11.00 น. – 20.00 น.
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดบริการ 11.00 น. – 22.00 น.

3.สำหรับเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา บางนา และเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์รวม 5 สาขา
วันเปิดบริการเวลา เปิด-ปิด
จันทร์-พฤหัสบดีเปิดบริการ 11.00 น. – 20.00 น.
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดบริการ 11.00 น. – 21.00 น.

สำหรับ “เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์” เปิดให้บริการตามเวลาปกติของแต่ละสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าที่จำเป็น

•การให้การช่วยเหลือร้านค้าภายในศูนย์การค้าด้วยการให้ส่วนลดค่าเช่าของแต่ละร้านค้าตามความรุนแรงที่ได้รับผลกระทบในแต่ละศูนย์การค้าและในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 10-50%โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีร้านค้าทั้งรายใหญ่และรายเล็กเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ ที่จะต้องให้การดูแลอย่างทั่วถึง


3.ดูแลเอาใจใส่พนักงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และหาแนวทางรักษาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในด้านความปลอดภัยของพนักงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯบริษัทฯมีมาตรการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การประชุมกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอก การเดินทาง รวมถึงการลดความหนาแน่นในสถานที่ทำงาน โดยการทำงานที่บ้านและการทำงานแยกสถานที่ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการดำเนินงานและยังได้จัดทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและทันท่วงที ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยังได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในทุกระดับขององค์กรเพื่อให้บริการที่ดีและปลอดภัยกับคู่ค้า ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายทุกด้านในทุกระดับขององค์กร พร้อมกับหาแนวทางบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และดูแลพนักงานทุกคนอย่างดีที่สุดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป


4.ดูแลทุกภาคส่วน เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อย่างใกล้ชิดในการดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าประชาชนทั่วไป และคู่ค้าของบริษัทฯ ให้สามารถมาใช้บริการและมีการดำเนินการธุรกิจในศูนย์การค้าฯ ให้เป็นปกติได้ รวมถึงปรับพื้นที่ศูนย์การค้าให้เป็นช่องทางช่วยเหลือเกษตรกร และกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในช่วงวิกฤตนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
บริษัทฯขอขอบคุณลูกค้า ร้านค้าผู้เช่า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีความเข้าใจและได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอย่างดีที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...