xs
xsm
sm
md
lg

ร.ฟ.ท.ให้คืนเงินค่าตั๋วเดินทางช่วงสงกรานต์ได้เต็มราคา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ร.ฟ.ท.ให้คืนเงินตั๋วโดยสารในช่วงสงกรานต์ได้เต็มราคาสำหรับผู้ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มี.ค. พร้อมงดขบวนรถพิเศษและขบวนรถ “หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์” กันไวรัส “โควิด-19”

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ไปเป็นเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม การรถไฟฯ ให้ประชาชนที่มีการสำรองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไว้แล้ว สามารถคืนเงินหรือเลื่อนตั๋วโดยสารได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการคืนเงินแต่อย่างใด

สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วรายบุคคล ตั๋วหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 พร้อมงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 12 ขบวน และขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศระหว่างหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ อีก 4 ขบวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid-19) สำหรับหลักเกณฑ์การดำเนินการคืนตั๋วโดยสาร มีดังนี้

1. การคืนเงินค่าตั๋วโดยสารโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการคืนเงิน (คืนเต็มราคา) เป็นกรณีพิเศษสำหรับตั๋วรายบุคคล ตั๋วหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารและตั๋วเช่ารถโดยสารที่ซื้อตั๋วไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยต้องมายื่นก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน (ไม่นับวันขบวนรถออกต้นทางตามตั๋วโดยสาร)

2. ตั๋วโดยสารรายเดือน ตั๋วนำเที่ยว หรือตั๋วที่ซื้อด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถยื่นเอกสารคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

3. กรณีคณะบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้า ทั้งประเภทหมู่คณะประชาชนทั่วไป หรือหมู่คณะนักเรียน รวมถึงการเช่าขบวนรถพิเศษโดยสารและการเช่ารถโดยสารต่างๆ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เนื่องจากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อนุญาตให้มายื่นหนังสือระบุเหตุผลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ไม่เกิน 90 วันนับจากวันเดินทางตามตั๋ว โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ (เป็นกรณีพิเศษ)

แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้อีกครั้งละไม่เกิน 90 วันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดของโรคดังกล่าวจะหมดไป

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้ประกาศงดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ของวันที่ 10-11 เมษายน 2563 และวันที่ 15-16 เมษายน 2563 จำนวน 12 ขบวน รวมทั้งงดเดินขบวนรถโดยสารระหว่างประเทศระหว่างหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 จำนวน 6 ขบวน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid-19) โดยมีขบวนรถ ประกอบด้วย

1. รถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวไป : งดเดินวันที่ 10-11 เมษายน 2563 จำนวน 6 ขบวน ดังนี้

1.1 ขบวนรถที่ 967 (กรุงเทพฯ-อุดรธานี)

1.2 ขบวนรถที่ 977 (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี)

1.3 ขบวนรถที่ 955 (กรุงเทพฯ-ศิลาอาสน์)

2. รถพิเศษช่วยการโดยสาร เที่ยวกลับ : งดเดินวันที่ 15-16 เมษายน 2563 จำนวน 6 ขบวน ดังนี้

2.1 ขบวนรถที่ 962 (ศิลาอาสน์-กรุงเทพฯ)

2.2 ขบวนรถที่ 934 (อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ)

2.3 ขบวนรถที่ 936 (อุดรธานี-กรุงเทพฯ)

3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์-กรุงเทพฯ) จำนวน 2 ขบวน งดเดินขบวนรถระหว่างหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

4. ขบวนรถพิเศษที่ 947/948 และ 949/950 (หาดใหญ่-กรุงเทพฯ-หาดใหญ่) จำนวน 4 ขบวน งดเดินขบวนรถ ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...