xs
xsm
sm
md
lg

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยกระดับรับมือโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ (J&T Express Thailand) เปิดมาตรการรับมือป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตามข้อปฏิบัติของรัฐบาลไทย


เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ทางเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจอีกขั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงบุคลากรของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส

โดยดำเนินการออกมาตรการสำคัญเพื่อให้บุคลากรพึงปฏิบัติตามดังนี้

 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าร้านสาขาและในสำนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยการล้างมืออย่างถูกวิธี และวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19
 หน้าร้านสาขาทุกพื้นที่ของเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ต้องจัดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้แก่ผู้มาใช้บริการและบุคลากร


 ก่อนเวลาเปิดทำการในทุกๆ วัน ต้องทำความสะอาดราวจับประตู อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และในบริเวณสำนักงานจัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงานวันละ 2 ครั้ง แบ่งออกเป็น ก่อนเข้าทำงาน และหลังพักรับประทานอาหารกลางวัน
 บุคลากรจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งต้องเพิ่มความถี่ในการล้างมือ
 หากพบบุคลากรที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติต้องเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดทันที
 หากพบบุคลากรหรือผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยง หรือเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาใช้บริการที่สาขาใดสาขาหนึ่ง ทางบริษัทจะหยุดให้บริการในสาขานั้นๆ เพื่อทำความสะอาด และให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องหยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดทันที รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินงานรับมือเพื่อให้กระทบการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ น้อยที่สุด ป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหาย

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ไทยแลนด์ ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ ขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับบริการอย่างมีคุณภาพจากเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เพื่อร่วมมือก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น