xs
xsm
sm
md
lg

เผย 2 เดือนงบโฆษณาอืด โต 1%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้จัดการรายวัน 360 - “นีลเส็น” ไทยเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณา 2 เดือนแรกปี 63 โตแค่ 1% อยู่ที่ 17,865 ล้านบาท สื่อทีวียังครองส่วนแบ่งสูงสุด 58%

บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จำกัด รายงานถึงมูลค่างบโฆษณาในช่วง 2 เดือนแรก ปี 2563 (มกราคม- กุมภาพันธ์ 2563) เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว พบว่ามีมูลค่า 17,865 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่มี 17,666 ล้านบาท เติบโตเพียง 1% เท่านั้น

ทั้งนี้ แยกเป็นรายสื่อบางสื่อพบว่า สื่อทีวีมีมูลค่า 10,398 ล้านบาท เพิ่มจากเดิมที่มี 9,940 ล้านบาท, สื่ออินเทอร์เน็ตมีมูลค่า 3,006 ล้านบาท เท่ากับช่วง 2 เดือนแรกปีที่แล้ว, สื่อกลางแจ้งและสื่อเคลื่อนที่ มูลค่า 2,025 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากเดิมมูลค่า 2,027 ล้านบาท

หากดูเม็ดเงินโฆษณาโดยแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มอุตสาหกรรม 3 อันดับแรกที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ปี 2563 คือ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง มูลค่า 2,484 ล้านบาท ใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้น 5%, รองลงมาคือกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 2,370 ล้านบาท ใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลง 2% และลำดับที่ 3 คือ กลุ่มสื่อและการตลาด มูลค่า 1,685 ล้านบาท ใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ส่วนบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดของเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ปี 2563 รวม 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่า 643 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 52%

แคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือ ใหม่ Comfort น้ำเดียว ซันชายน์ 18 บาท ทางสื่อทีวี มูลค่า 25 ล้านบาท รองลงมาคือ ซันซิล ใหม่ 5 เท่า พร้อมไบโอติน คอมเพล็กซ์ ทางสื่อทีวี มูลค่า 24 ล้านบาท

2. บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด มูลค่า 465 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือ เอส.โอ.เอ็ม. ซีแม็คซ์ ทางสื่อทีวี มูลค่า 32 ล้านบาท รองลงมาคือ เอส.โอ.เอ็ม. ไอ-แคร์ ดูแลสุขภาพดวงตา ทางสื่อทีวี มูลค่า 30 ล้านบาท

3. บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) มูลค่า 351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 13% โดยแคมเปญที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคือ เครื่องบดสับปั่น ซื้อ 1 แถม 1 ทางสื่อทีวี มูลค่า 23 ล้านบาท รองลงมาคือ ชุดม็อปพร้อมถังปั่น SJ MOP รุ่น BABY SHARK ทางสื่อทีวี มูลค่า 14 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...